Acadèmic Numerari

Ciències Socials: Dr. en Dret

Data d’ingrés: 05/11/2015

Discurs d’ingrés: La utopía garantista del Derecho Penal en la nueva “Edad Media”

Discurs de resposta: Dr. José María Gay de Liébana Saludas

Fermín Morales Prats (Barcelona 1957) es Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona (1983). En 1984 li va ser concedit el Premi extraordinari de Doctorat, per la Universitat de Barcelona amb la tesi doctoral “La intimitat en el Derecho Penal espanyol” (posteriorment publicada sota el títol La tutela penal de la intimidat: privacy e informàtica). Des de 1994 es Catedràtic de Dret Penal en la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb anterioritat va ser Catedràtic en les Universitats de Cantabria (Santander) i de Lleida.

 

Ha estat director de nombroses tesis doctorals i ha participat en projectes d’investigació en l’àmbit nacional e internacional. En els anys 80 i 90 va ser investigador en el Max Planck Institut für ausländisches und internationsles Strafrecht (Freiburg. i. Br. Alemania) i en l‘Institut für Krominologie und Wirtschaftsstrafrecht (Universität Freiburg i. Br. Alemania), sota la direcció del Prof, K. Tiedemann. Ha sigut professor visitant en Universitats italianes.
Es autor de més de seixanta publicacions en el àmbit de la Dogmàtica del Derecho Penal y de la Política-criminal. Es coautor y coordinador de la obra Comentarios al Código Penal Español, que dirigeix el professor Gonzalo Quintero Olivares.
Es codirector de la revista Derecho i Procés Penal de l‘editorial Aranzadi, i membre del Comitè Científic de la Revista l’Indice Penale.

Es advocat en exercici. En 1999 li va ser concedida la medalla del Iltre.Col.legi Advocats de Barcelona en atenció a la seva trajectòria personal y professional. En successives anualitats li ha estat concedida per l‘Associació internacional de Best Lawyers, la menció de millor advocat en l‘àrea Dret Penal, nomenament que s‘ha revalidat per l‘any 2016. Fermín Morales i el seu equip professional ha estat seleccionat per Chambers Europe des de l’any 2008 fins l’actualitat com un dels millors equips d’advocats en l’àmbit de Dispute Resolution Corporate Crime Spain.

Membre fundador de la Unión Española de Abogados Penalistas i en l‘actualitat és membre de la seva junta directiva (UEAP).
Nombrat Acadèmic Numerari de la Reial Academia de Doctors (www.radd.eu) en Barcelona el dia 5 de Novembre de 2015 amb el discurs d’ingrés “La utopía garantista del Derecho Penal en la nueva Edad Media”, sobre un nou context d’inseguretat jurídica alenada pel que es denomina el nou integrisme punitiu i l’anteposició de la seguretat a la justícia.