Acadèmic Supernumerari

Ciències Humanes: Doctor en Filosofia i Lletres

Data d’ingrés:  12/02/2008

Discurs d’ingrés: Guillem de Guimerà, frare de l’hospital, President de la Generalitat i gran prior de Catalunya

Respon: Dr. José E. Ruiz Domènec

Director de l’Arxiu Nacional de Catalunya i membre numerari de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i de la Reial Acadèmia de Doctors de Catalunya. Membre del Consell de redacció i de comitès d’edicions de diferents revistes científiques i editorials, així com també forma part del patronat de diverses fundacions catalanes.

Format en les Universitats de Barcelona i Bolonya, ha estat professor de les Universitats de Barcelona i de la Internacional de Catalunya. Ha estat director tècnic de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona i dins de l’administració autonòmica catalana, responsable del Servei d’Arxius i director general del Patrimoni Cultural.

Ha dirigit l’edició de Dietaris de la Generalitat de Catalunya (10 vols., 1994-2007).

Ha col·laborat en l’organització de diversos congressos sobre les Corts de Catalunya, el Notariat català i les ordres militars.

Autor de diferents llibres relatios a la història de la Generalitat

(Dietari o llibre de Jornades de Jaume Safont (1411-1484) 1992),

A la repoblació de la Catalunya Nova (Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Barberà (945-121), 1997),

(La colonització de la Conca de Barberà després de dir la conquesta feudal. El cas de Vimbodí 1149? / 1151-1200, 2002),

A les ordres militars (Els templers catalans. De la rosa a la creu, 1996; El setge del castell de Miravet: 1 de desembre de 1307 – 12 d’desembre de 1308: 1 Episodi Dramàtic de l’Procés dels templers catalans, 1998; La defensa dels templers catalans: cartes de fra Ramon de Saguàrdia durante el setge de Miravet, 2002; La fi dels templers catalans, 2008)

A la història monàstica Història del Tallat, 1986; Vallbona. Guia històrico-artística, 1998, en col·laboració amb G. Gonzalbo; Precedents i orígens del Monestir de Santa Maria de Vallbona (1154-1185) 2002;

El Monestir de Santa Maria de Vallbona. Història, monaquisme i Art, 2010; El Monument de la Plaça de la Creu, 2012).