Acadèmic Numerari

Ciències Tecnològiques: Doctor en Enginyeria de camins, canals i ports

Data d’ingrés: 02 febrer 2017

Discurs d’ingrés: Teoria de la semblança i govern universitari

Discurs de resposta: Dr. Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra

Jaume Armengou (Lleida, 1963) és doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya. En acabar la tesi doctoral, va iniciar una empresa start-up dedicada al disseny i càlcul en l’enginyeria civil. És inventor de diverses patents.

Ha escrit desenes d’articles científics i de divulgació i dictàmens. És autor de més de dos-cents projectes de construcció. Ha realitzat nombrosos projectes de recerca i ha generat dotzenes de programes d’ordinador.
El 2003 va vendre la start-up a Prefabricaciones y Contratas, S. A. (Grup Ciments Molins), i va passar a ser-ne director tècnic i membre del comitè de direcció.

El 2007 es va incorporar a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) com a vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat. Ha estat professor a les universitats Politècnica de Catalunya, de Navarra, Piura i UIC Barcelona. Ha impartit desenes de conferències, participat en nombrosos congressos internacionals i fet estades de recerca a les universitats de Glasgow, Wuhan, Piura, Berkeley i a la National University of Singapore / Nanyang Technological University.

Els seus àmbits de recerca se centren en la gestió de projectes, l’anàlisi de decisions, i el disseny i càlcul d’estructures de formigó.

Actualment és Secretari General i professor de l’IESE Business School (Universitat de Navarra).

 

CV Extens