Acadèmic Numerari

Ciències Humanes: Dr. en Geografia i Història

Data d’ingrés: 27/04/2004

Medalla: Nº 39

Discurs d’ingrés: El conocimiento glaciar de Sierra Nevada

Discurs de resposta: Dra. Maria Teresa Anguera Argilaga

Doctor en Geografia per la Universitat de Barcelona (desembre, 1980) i Catedràtic de Universitat de l’Àrea de Geografia Física a la mateixa Universitat (març, 1991). Anteriorment, el 1981, 1985 i 1986 va obtenir en la referida Universitat les categories de Professor Agregat, Catedràtic d’Escola Universitària de Formació del Professorat i Professor Titular de Universitat, respectivament. El 27 d’abril de 2004 va ingressar a la Reial Acadèmia de Doctors com a acadèmic de número. En l’acte de recepció va dissertar sobre el tema “El conocimiento glaciar de Sierra Nevada. De la descripción ilustrada del siglo XVIII a la explicación científica actual”. Actualment, i des de 2014, és professor emèrit de la Universitat de Barcelona.

Des de 1975 dedica l’atenció preferent a la docència i a la recerca en el camp de la Geografia, en particular en temes relacionats amb la Geomorfologia d’ambients freds i a la dinàmica i evolució dels sistemes naturals de muntanya. Així com, també, al paper educatiu i didàctic de la Geografia. Imparteix docència en l’ensenyament universitari (Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona), en els nivells de Grau, Llicenciatura, Màster i Doctorat. En la mateixa Universitat, ha ocupat càrrecs de responsabilitat docent i acadèmica (Coordinador de Doctorat, Cap d’Estudis, Director de Departament, Coordinador del Master de Secundària en els Departaments de Geografia, Vocal en diferents Comissiones, etc.). Ha estat professor convidat a diverses universitats espanyoles, europees i hispanoamericanes, on ha impartit, preferentment, cursos de Doctorat. D’entre aquestes darreres destaquem, p.e., Tecnològica Metropolitana de Xile (Santiago de Xile), Bernardo O´Higgins (Santiago de Xile), Nacional de San Juan (Argentina), Pontifícia Universitat Catòlica de Goiàs (Brasil), Estadual do Sudoeste de Bahía (Brasil), Nacional Autònoma de Mèxic (Mèxic).

En relació a l’activitat investigadora, destaquen els estudis sobre geomorfologia, paleoambients i cronologia glaciar y periglacial holocena i pleistocena en muntanyes de latituds mitjanes (Pirineu Oriental, Sierra Nevada, Andes centrals, principalment). Igualment rellevants són els estudis sobre la reconstrucció del paisatge d’altitud de Sierra Nevada durant la Petita Edat del Gel, a partir de documentació històrica d’època. Així mateix, s’ha prestat continuada atenció a l’evolució del paisatge actual de la muntanya mediterrània (dinàmica, potencialitats, ús i gestió i valor patrimonial). Degut a la preocupació per la tasca educativa i didàctica, cal assenyalar també les freqüents contribucions en l’àmbit de la Didàctica de la Geografia, en particular en el significat curricular y educatiu de la ciència geogràfica en els nivells de Batxillerat i en l’Ensenyament obligatori.

Tota aquesta labor investigadora, de la que també se n’ha derivat la direcció de tesis doctorals i de Màster, s’ha canalitzat mitjançant continuats projectes de recerca competitius desenvolupats darrerament, des de l’any 2000, a través del Grup de Recerca Consolidat Paisatge i paleoambients a la muntanya mediterrània (2009SGR-0868 i 2014SGR-373), del que va ser I.P. També a través del Servei de Paisatge de la Universitat de Barcelona, que va dirigir fins l’any 2014, y des del qual s’ha promogut la visió aplicada de la recerca de base descrita. El desenvolupament d’aquesta activitat investigadora i aplicada ha generat, a més, una àmplia i fecunda producció científica de més tres centenars de títols distribuïts en articles publicats en revistes especialitzades indexades, llibres i capítols de llibres, ponències i comunicacions aportades a congressos científics nacionals i internacionals, a més de desenes

d’informes i projectes tècnics realitzats a petició d’institucions i empreses públiques i privades.

Cal assenyalar també, la contribució al desenvolupament i difusió de la recerca geomorfològica des de diferents revistes especialitzades, en tretze de les quals forma part del seu consell de redacció. Igualment cal mencionar la pertinença, com a membre de número, de nombroses societats científiques de reconegut prestigi. D’entre les quals ressaltar la contribució en càrrecs de responsabilitat, en la Sociedad Española de Geomorfología, Grupo Español de la International Permafrost Association, la Asociación de Geógrafos Españoles, Real Sociedad Geográfica, etc.