Acadèmica Numeraria y Membre de la Comissió d’Admissions

Ciències de la Salut: Dra. en Psicologia

Data d’ingrés  23/11/1999

Medalla: Nº 89

Discurs d’ingrés: Hacia una evaluación de la actividad cotidiana y su contexto: ¿Presente o futuro para la metodología?

Discurs de resposta: Dr. Josep Antoni Plana Castellví

M. Teresa Anguera Argilaga, natural de Darmós (Tarragona), és professora del Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. Es Llicenciada en Psicologia amb Premi Extraordinari (1972) i en Dret (1997) per la Universitat de Barcelona, i Doctora en Psicologia (1976) per la mateixa Universitat. Des de 1972 fins 1985 va ocupar succesivament en la Universitat de Barcelona els nivells professionals de Professora Ajudant, Encarregada de Curs, Adjunta i Catedràtica, sempre a temps complert.

Ha impartit docència en tots els nivells, i de diferents assignatures metodològiques, des de 1972. En tercer cicle ha estat co-coordinadora i/o cotutora de Programes de Doctorat des de 1987 fins 2008. A més, ha impartit cursos de Doctorat en les Universitats de Almería, Autònoma de Barcelona, Balear, Barcelona, Coruña, Jaén, La Laguna, La Rioja, Las Palmas, Lleida, Oviedo, País Basc, Rovira i Virgili (Tarragona), Salamanca, Sevilla, Valladolid i Saragossa. També ha impartit classes de Màster i Posgrau en diverses Universidats de España i Portugal. Ha fet estades de recerca en Xile, Colòmbia, Méxic i Portugal.

La activitat de recerca sempre s’ha centrat en dues línies de treball, que són les de Metodologia Observacional i Dissenys d’Avaluació de Programes. Ha participat en 28 projectes de recerca competitius subvencionats per l’Administració (bàsicament Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Ministerio de Economía y Competitividad, i Generalitat de Catalunya) o encarregades des de diverses institucions oficials, sent investigadora principal en la majoria. Ha coordinat Accions integrades amb Austria i Alemania. L’any 1994 es va constituir el grup de recerca Diseños Observacionales (nomenat després Grupo de Investigación e Innovación en Diseños (GRID). Tecnología y aplicación multimedia y digital a los diseños observacionales), que coordina des del començament, i que és Grup de Recerca Consolidat per la Generalitat de Catalunya. A nivell nacional i internacional ha format part de comités d’avaluació de la recerca, comités científics i organitzadors de Congressos, comités de redacció de revistes, i és membre de varias societats científiques, havent participat en els seus òrgans de govern. Té 6 sexennis de recerca avaluats positivament.

És autora de diverses publicacions a Espanya i al estranger. A banda d’altres treballs menors, destaca l’autoría / coautoría de 24 llibres, 89 capítols de llibre, i 172 articles. Ha participat en nombrosos Congressos nacionals i internacionals, fruit dels quals són 54 ponencias encarregades i 301 comunicacions presentades. Ha dirigit / codirigit 50 Tesis Doctorales ja defensades, i en aquest moment n’hi han 13 en curs de realització.

L’any 1999 va ingresar, como acadèmica numerària, en la Real Academia de Doctors, i l’any 2013 va ingresar, com a membre corresponent, en la Real Academia de Medicina de Cataluña. Ha estat presidenta de la Comisión Deontológica del Colegio de Psicólogos de Cataluña (2006-2010), presidenta de la Asociación Española de Metodología de las Ciencias del Comportamiento (AEMCCO) (2007-2011), i vicesecretària de la European Association of Methodology (EAM) (2008-2012).

Pel que fa a activitats de gestió, ha estat Secretària de la Facultat de Psicologia (1982-1985), Cap d’Estudis de la Titulació de Psicologia (1986-1988), Directora del Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament (1993-1997), responsable de la Secció de Recerca del ICE de la Universitat de Barcelona (1998-2002), Vicerectora de Política Científica de la Universitat de Barcelona (novembre 2008 a gener 2010), i Vicerectora de Política Docent i Científica de la Universitat de Barcelona (des de gener 2010 a desembre 2012). Ha estat membre del Steering Committee (Doctorate) de la EUA (des de novembre 2011 fins octubre 2014), i des de gener 2013 té l’Encàrrec de funcions del Rector per les relacions de la Universitat de Barcelona amb les Universitats Arabs membres de AECHE (Arab-European Conference of Higher Education).

CV Extens