Acadèmic Numerari

Ciències de la Salut: Dr. en Medicina i Cirurgia

Data d’ingrés: 15/03/2016

Discurs: La cirugía digestiva del Siglo XXI

Discurs de resposta: Dr. Xabier Añoveros Trias de Bes

Juan Carlos García-Valdecasas, MD, PhD. Va néixer el 1952.

És Catedràtic de Cirurgia i Cap de Servei de Cirurgia General i Digestiva. És el responsable de la Unitat de Cirurgia hepatobiliopancreàtica i Trasplantament de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Es va graduar a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, llicenciant-se en 1975 i obtenint 28 matricules d’honor i 3 excel·lents. Va obtenir la qualificació de Matrícula d’Honor i Premi Extraordinari de Llicenciatura.

Va realitzar la seva formació en Cirurgia a l’Hospital Clínic, on va entrar inicialment com a alumne intern per oposició i va continuar com a resident. Fins a arribar a ser Cap de Servei passar per tots els nivells de responsabilitat. El 1988, va realitzar el primer trasplantament de fetge de l’Hospital Clínic de Barcelona i des de llavors aquesta institució ha realitzat més de 2000, sent un dels centres més actius d’Europa.

La unitat realitza tot tipus de trasplantaments, a més del convencional. Va ser pioner en traspante hepàtic en adult procedent d’donant viu (2001), així com en trasplantament de fetge procedent d’donant en parada cardíaca. El seu grup és en l’actualitat un centre de referència en l’obtenció d’òrgans a partir d’aquest tipus de donants, mitjançant la utilització de la recirculació normotèrmica.

La seva activitat també té a veure amb la Cirurgia Hepàtica complexa, això inclou la Cirurgia de tumors hepàtics primitius i metastàtics, de les que es realitzen al voltant d’unes 200 hepatectomies a l’any.

Va ser també pioner en la incorporació de la cirurgia laparoscòpica en la Cirurgia Hepàtica formant part de l’abordatge habitual de molts d’aquests pacients.

Ha escrit més de 400 articles, la majoria en el camp de la Cirurgia Hepàtica i el trasplantament. El seu factor d’impacte es troba per sobre de 560 i l’índex de Hirsh és en aquests moments de 44.

Ha estat professor convidat i donat conferències tant a Espanya com l’estranger.

Ha estat receptor de nombroses beques d’investigació, tant públiques (dels ministeris d’Educació i Sanitat) com privades (de la Indústria), sent el seu interès principal en l’actualitat la recuperació de fetges per a trasplantament a partir de donants a cor aturat.

Ha estat ponent convidat en diferents universitats, a nivell nacional i internacional. Així com ha estat ponent convidat en congressos, nacionals (SET, SETH, AEC, AEHH, etc …) i internacionals (ESOT, ILTS, EASL, AASLD, CAT, Panhellenic etc.)

Vídeo Resum

Vídeo Complet