Acadèmic Numerari

Ciències Tecnològiques: Doctor en Enginyeria Industrial

Data d’ingrés: 17/06/2014

Discurs d’ingrés: “Organización de la Producción: una perspectiva histórica”

Discurs de resposta: Excm. Sr. Dr. José Luis Salido Banús

Enginyer Industrial (1983) per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) – especialitat Tècniques Energètiques. Investigador predoctoral (1984) del Govern de França, a la Division d’Eploitation des Reacteurs Prototypes et Experimentaux du Centre d’Études Nucléaires de Grenoble (CENG-CEA). Doctor Enginyer Industrial (1993) per la UPC, amb Premi Extraordinari de Doctorat en Enginyeria Industrial (1995). Funcionari de Carrera dels Cossos docents universitaris a l’Àrea 650 (Organització d’Empreses): Professor Titular d’Escola Universitària (1990), Professor Titular d’Universitat (1994) i Catedràtic d’Universitat (2002) – destinat a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria industrial de Barcelona (ETSEIB) i a l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB) de la UPC. Investigador Afiliat a l’European Centre for Soft Computing (2007). Coordinació i docència d’assignatures en titulacions superiors, de segon cicle i en màsters universitaris: Enginyeria Industrial, Enginyeria d’Organització Industrial, Enginyeria Química, Màster Universitari en Enginyeria d’Automoció, Màster Universitari en Automàtica i Robòtica, Màster Universitari en Enginyeria Química, Màster Universitari en Enginyeria d’Organització. Publicació d’articles en revistes científiques: Annals of Operations Research, Computers & Operations Research, Engineering Applications of Artificial Intelligence, European Journal of Operational Research, Expert Systems with Applications, Information Sciences, International Journal of Production Economics, Journal of Heuristics, Journal of Scheduling, Journal of the Operational Research Society, Lecture Notes in Computer Science, Omega-International Journal of Management Science, Soft Computing, TOP-The official journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research. Publicació de 230 treballs presentats en congressos nacionals i internacionals, 90 documents cientificotècnics, 19 llibres i 22 capítols de llibre. Direcció de 7 tesis doctorals i 80 projectes final de carrera en la titulació superior Enginyeria Industrial i la de segon cicle Enginyeria d’Organització Industrial. Participació en 11 projectes en convocatòries competitives de la Direcció General d’Investigació Científica i Tècnica (DGICT) del MINECO del Govern d’Espanya, sent l’investigador principal en 5 d’ells. Participació en 29 projectes científics universitat-empresa, sent l’investigador principal en 18 d’ells. Director Acadèmic (2005) de la Càtedra Nissan Motor Ibérica d’Innovació en Automoció de la UPC. Membre de comitès assessors en comissions i agències de qualitat universitària:

  • Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)
  • Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA)
  • Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCyL)
  • Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)
  • Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP)
  • Consejo Asesor de Investigación y Desarrollo (CONAI+D)
  • Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI)
  • Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

CV Extens

Recepció com a acadèmics dels Doctors Francisco Javier Llovera Sáez i Joaquín Bautista Valhondo

 

Conferència “Reparto de poder entre territorios. Caso Parlament de Catalunya”

 

Presentació del llibre “Planificación y Control de Stocks”