Acadèmic Numerari

Ciències de la Salut: Dr. en Medicina i Cirurgia

Data d’ingrés: 23/07/2015

Discurs d’ingrés: Panacea encadenada. La farmacología alemana bajo el yugo de la esvástica

Discurs de resposta: Dr. Joan-Francesc Pont Clemente

Francisco López Muñoz (Montizón, 1964) és Llicenciat en Medicina i Cirurgia (1988), Doctor en Medicina (Tesi Doctoral titulada “Efecte de la denervació química en el desenvolupament postnatal de la glàndula pineal de rata”, apte cum laude) i Premi Extraordinari de Doctorat (1993) per la Universitat Complutense de Madrid (UCM), especialista en Medicina Farmacèutica (1996) i Doctor en Llengua Espanyola i Literatura (Tesi Doctoral titulada “Les substàncies psicotròpiques en els textos cervantins: Després del rastre del Dioscòrides d’Andrés Laguna “, excel·lent cum laude) per la Universitat d’Alcalá (2015). És Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Doctors (2015) i està en possessió de la Creu de l’Ordre al Mèrit de la Guàrdia Civil (2015).

Va iniciar la seva trajectòria docent i investigadora al Departament de Biologia Cel·lular de la Facultat de Medicina de la UCM, en l’àmbit de la neurohistologia, i posteriorment, des de 1992 a Juste, SAQF, com Director Mèdic, i des de 1996 en el Departament de Farmacologia de la Universitat d’Alcalá (UAH) com a professor honorífic investigador, treballant fonamentalment en el camp de la neuropsicofarmacologia. En l’actualitat, és membre de l’Institut de Recerca Hospital 12 d’Octubre de Madrid (2013) i del Portucalense Institute of Neuropsychology (INPP) de la Universidade Portucalense Infant Dom Henrique de Porto, Portugal (2015), i expert avaluador d’ANECA, en seus Programes ACREDITA de Valoració per a la Renovació de l’Acreditació Inicial dels títols oficials (2014) i HOMOLOGA d’Homologació de Títols Estrangers (2015).

El 2011 es va incorporar a la Universitat Camilo José Cela (UCJC) com a Professor acreditat Doctor de Farmacologia, el 2013 va obtenir l’acreditació de l’ANECA com a Professor Titular d’Universitat i en 2014 resolució positiva del Consell d’Universitats atorgant l’exempció per a l’acreditació al cos de catedràtics d’universitat. En l’actualitat és director de l’Escola Internacional de Doctorat de la UCJC, Director del Programa de Doctorat en Ciències de la Salut, Sub-Director de la Càtedra de Medicina Genòmica i Adjunt a la Conselleria-Direcció de Professorat.

Ha participat com a professor convidat o com a director en més de 90 cursos de postgrau i de doctorat de diferents centres acadèmics, incloent la coordinació dels XVI, XVII i XVIII Cursos d’Estiu de la Universitat d’Alcalá (Departament de Farmacologia) entre 1999-2002 . En els 5 últims anys ha format part de l’equip docent del Pla Nacional de Formació Continuada del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics d’Espanya, acreditat per la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut.

Ha dirigit 6 tesis doctorals i és director d’altres 7 en fase de realització, i ha participat en nombrosos projectes de recerca finançats en convocatòries competitives (incloent FIS, PNSD). En l’actualitat compta amb avaluació positiva de la CNEAI de dos sexennis de recerca i ha actuat com a avaluador de projectes d’investigació per a la UEFISCDI (Govern de Romania) i el HRB (República d’Irlanda).

És editor de 12 tractats (entre els quals cal esmentar la “Història de la Psicofarmacologia”, en tres volums, editada per Editorial Mèdica Panamericana – recentment editada en anglès per NPP Books, Arlington, USA-, i “Neurobiology of Depression”, de la prestigiosa sèrie Frontiers in Neuroscience, 2012), autor de 12 llibres i de 190 capítols de llibres relacionats amb la psicofarmacologia i altres camps de la farmacologia i la neurociència (30 d’ells en edicions internacionals). Compta amb 125 publicacions en revistes internacionals amb factor impacte (JCR-ISI), 24 d’elles situades en el primer tercil de la seva secció, i més de 190 en revistes de l’àmbit espanyol i hispanoamericà, amb un índex H = 24 i un Factor de Impacte Total d’172,35 (setembre 2015). És membre de 26 comitès editorials, destacant l’European Journal of Pharmacology i Frontiers in Psychopharmacology i ha actuat com a revisor / avaluador de 41 revistes internacionals de la seva especialitat amb índex de qualitat relatiu JCR. En l’actualitat és Co-Editor-in-Chief de la revista Clinical & Experimental Pharmacology (Henderson, USA) i Editor-in-Chief de la revista Journal of Clinical Medicine Research Updates (Karachi, Pakistan).

Ha format part del Comitè Organitzador de 14 Congressos de l’àrea de la farmacologia i psiquiatria i ha impartit 28 ponències en congressos i més de 150 comunicacions científiques en congressos internacionals i nacionals. Ha estat o és membre de nombre de diferents societats científiques, incloent el CINP (Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum), ENA (European Neuroscience Association), IBRO (Internacional Brain Research Organization) o CSA (Cervantes Society of America), així com de xarxes internacionals, com la International Network for the History of Neuropsychopharmacology (INHN). és Soci Fundador i Vicepresident de l’Associació Científica de Criminologia de Castella – la Manxa (ACCCM) .

Compte amb diferents Premis i reconeixements a la seva tasca investigadora, com el Premi Extraordinari de Doctorat de la Universitat Complutense (1994), el Premi ATLAS de Neurociències i Envelliment saludable (2014) i el Premi a la investigació de la Universitat Camilo José Cela 2013 / 14.Sus principals línies d’investigació han estat les bases neurobiològiques de les drogodependències i de la patologia dual, les interaccions medicamentoses dels psicofàrmacs, la neurobiologia de la agressivitat, les tècniques bibliomètriques aplicades a les disciplines neuropsiquiàtriques, i més recentment els tractaments de combinació en pacients amb trastorns depressius i psicòtics i la història de la psicofarmacologia i les neurociències (l’ocupació d’agents psicotròpics en els textos literaris del Segle d’Or, els abusos psicofarmacològics comesos durant el III Reich, etc.).

CV Extens