Acadèmic Numerari

Ciències Socials: Dr. en Dret

Data d’ingrés:  26/01/2004

Discurs d’ingrés: La transformación del negocio jurídico como consecuencia de las nuevas tecnologías de la información

Discurs de resposta: Dr. Jaime Manuel de Castro

Soci fundador de Ramón i Cajal Advocats, Rafael Mateu de Ros, està especialitzat en les àrees de Dret Mercantil, govern corporatiu, Dret Fiscal nacional i internacional, Litigació i Arbitratge.

Advocat de l’Estat, actualment en excedència, com a tal va treballar diversos anys en el Ministeri d’Hisenda, on va ocupar els càrrecs de Cap del Servei Central de Recursos, Cap del Gabinet Tècnic de la Sotssecretaria i subdirector general.

Posteriorment va orientar la seva carrera cap al sector privat, sent secretari del Consell de Administració i Cap de l’Assessoria Jurídica de diverses empreses, com ara Endiasa, Eniepsa i Hispanoil. Va ser també Secretari General i del Consell d’Administració de Bankinter des de 1986 fins a 2009, ocupant actualment el càrrec de conseller independent de Bankinter, SA

A més, és conseller i Patró d’altres societats i fundacions i lletrat assessor del Consell d’Administració de lberdrola, SA

Àrbitre titular de la Cort Civil i Mercantil d’Arbitratge de Madrid (CIM), de la Cort d’Arbitratge de Madrid (CAM) i membre del Comitè Bancari i Financer d’Arbitratge de la Associació Europea d’Arbitratge (CByF de la AEADE), ha intervingut també com a àrbitre “ad hoc “en diversos procediments arbitrals nacionals i internacionals.

Formació

– Llicenciat en Dret, amb Premi Extraordinari, per la Universitat Complutense de Madrid.
– Doctor en Dret, per la Universitat Complutense de Madrid.
– Titulat corn P.M.D. per la Harvard Business School, Universitat de Harvard, Massachussets (EUA).
– Advocat de l’Estat, en excedència.
– Titulat en Dret Comunitari Europeu per la Direcció General del Contenciós de l’Estat

Docència

Professor visitant de Govern Corporatiu a l’Institut d’Empresa (MBA i IE Law School), ICADE, Fundació Ortega i Marañón i Universitat Internacional Menéndez Pelayo.

Idiomes

Anglès, francès i català

Publicacions

Autor de nombroses obres monogràfiques i publicacions en diferents revistes jurídiques, com: Revista de Dret Bancari i Borsari, Hisenda Pública Espanyola, Crònica Tributària, Impostos- la Llei, Gaseta fiscal, Revista de Dret Administratiu, Revista de Dret del
Mercat de valors, etc.

Autor de freqüents articles d’opinió sobre assumptes jurídics d’actualitat en diaris nacionals d’informació econòmica o general, com ara El País, Cinco Días i Expansión.

Altres Activitats

– Membre d’Honor de l’Associació d’Amics del Museu del Prado.
– Amic de The Metropolitan Museum of New York, del Museu Reina Sofia de Madrid i del Museu ThyssenBornemizsa de Madrid.
– Membre de la Junta Directiva de l’Hispanic Society of New York (Spanish Chapter).
– Membre de nombre de la Reial Acadèmia de Doctors de Catalunya.
– Àrbitre de diferents institucions arbitrals tant nacionals (Cort Civil i Mercantil del Arbitratge, Cort Espanyola d’Arbitratge, Tall de la Cambra de Comerç de Madrid, Cort Arbitral del Col·legi d’Advocats de Madrid) com internacionals (ICC). Membre de la Junta
Directiva del Club Espanyol de l’Arbitratge