La Junta General Ordinària i Extraordinària de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) celebrada el 21 de juny de 2021 a l’auditori del Campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, a Barcelona, ​​va triar amb el 91,93 % dels vots escrutats la candidatura que va presentar l’acadèmic de número i president al càrrec, Alfredo Rocafort, per constituir la nova Junta de Govern que ha de regir la Reial Corporació al llarg dels cinc anys vinents. La Mesa Electoral, presidida per Josep Ignasi Saranyana, com a acadèmic numerari de major edat i amb els més joves, Luis Carriere i Carol Moreno, com a vocals, va tutelar el procés electoral des del 8 de maig fins a la celebració de les eleccions al marc de la Junta General.

Per a la celebració de les votacions, la presidència en funcions va cedir les seves responsabilitats als acadèmics Joan Francesc Pont, que va exercir com a president; a Santiago Castellà, que va prendre les funcions de secretari; Jordi Martí com a tresorer, i José Ángel Brandín, que va participar en el control de les votacions. El procés va estar supervisat en tot moment per un notari.

El principal òrgan de govern de la RAED queda, d’aquesta manera, configurat pel president i quatre vice-presidents: els acadèmics numeraris Xabier Añoveros, Aldo Olcese, Maria Àngels Calvo i Teresa Freixes, que repeteixen al càrrec. Com a secretari general exercirà el també acadèmic de número José Manuel Calavia i com a vice-secretari l’acadèmic numerari Santiago Castellà. El tresorer serà l’acadèmic de número Jordi Martí i els vocals de la Junta de Govern els també membres numeraris Joan Francesc Pont, Montserrat Casanovas, Javier Aranceta i José Ángel Brandín. Continua com a president de l’Institut de Relacions Institucionals i també membre de la Junta l’acadèmic de número José Ramón Calvo.

El Senat de la Reial Acadèmia, que té com a objecte vetllar pel bon desenvolupament corporatiu i acadèmic de la institució, estarà presidit per Francisco Javier Llovera i format pels següents senadors: Ángel Aguirre, Jaume Antich, Rosalía Arteaga, José María Baldasano, José Maria Bové, Ignacio Buqueras, Jaime de Castro, José María Simón, August Corominas, Pere Costa Batllori, José María Costa, Sònia Fernández Vidal, Antonio Gens, Joaquim Gironella, Carlos Dante Heredia, Joan Massons, Carlos Mallo, Màrius Petit, Antonio Pulido, Santiago Ripol, Santiago Tintoré i Daniel Turbón.

Com a presidents de les seccions exerciran els acadèmics numeraris Pedro Nueno (Ciències Socials), Maria Àngels Calvo (Ciències de la Salut), Salvador de Brocà (Ciències Humanes), David Jou (Ciències Experimentals) i Joaquín Bautista (Ciències Tecnològiques). Els vice-presidents ja designats d’aquestes seccions seran María José Esteban (Ciències Socials), Joaquín Callabed (Ciències de la Salut), Antoni Matabosch (Ciències Humanes) i Pilar Bayer (Ciències Experimentals). De les comissions permanents formaran part els numeraris Raimund Herder i Francisco López Muñoz (Control de publicacions) i els també acadèmics de número Maria Teresa Anguera, Albert Biete i Joan Francesc Pont (Admissions).

La Junta General va aprovar sense cap vot en contra els comptes anuals tancats a 31 de desembre del 2020, l’informe de gestió presentat per la Junta de Govern anterior sobre l’exercici del 2020 i el pressupost econòmic ordinari per al 2021.