Acadèmic Supernumerari

Ciències de la Salut: Dr. en Medicina

Data d’ingrés: 21/04/2010

Discurs d’ingrés: Les radiacions ionitzants

Discurs de resposta: Dr. David Jou Mirabent 

Albert Biete va néixer a Barcelona al 1952, es va llicenciar a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona amb el Premi Extraordinari de Llicenciatura el 1975 i seguidament va ser admès com a Resident d’Oncologia Radioteràpica al Departament d’Oncologia de l’Hospital de la Sta. Creu i St. Pau de Barcelona. Va finalitzar el periode formatiu al 1979 i va passar a formar part de la plantilla del citat Departament com a Especialista en Oncologia Radioteràpica, dedicant preferentment la seva activitat professional a l’àrea de càncer de mama i càncer ginecològic. Al 1982 es va doctorar per la Universitat Autònoma de Barcelona amb una tesi sobre Termografia i Càncer de mama, obtenint la qualificació de sobresalient “cum laude”. Durant els anys 1985/86 va romandre al Royal Marsden Hospital a Londres. És Diplomat en Gestió Hospitalària per la Universitat de Barcelona i Diplomat en Patologia Mamària. Al 1987 es va traslladar a l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona al guanyar el concurs de la plaça de Cap de Servei d’Oncologia Radioteràpica. En l’àrea Acadèmica, ha estat Professor Ajudant i Associat des del 1977. En 1987 guanyà en oposició una plaça de Professor Titular Numerari de Radiologia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Durant 2 anys va ser Vice-Degà de la Facultat de Medicina de la Universitat A. de Barcelona. Al 1988 es va traslladar com a Professor Titular a la Universitat de Barcelona. Al març de 2009 va guanyar la càtedra de Radiologia i M. Física, plaça vinculada a la Direcció del Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital Clínic Universitari de Barcelona. Membre de l’ESTRO (European Society of Radiotherapy and Oncology) des de la seva fundació al 1982, ha estat un membre actiu de la Societat Europea en activitats com cursos, el Comitè d’Educació i el Comitè Editorial de la revista Radiotherapy and Oncology. Es Editor associat de RPOR (Reports of Practical Oncology and Radiotherapy). Ha estat també Membre Fundador de l’ AERO (Associació Espanyola de Radioteràpia i Oncologia) de la qual ha estat també President durant el període 2000-2001 així com president de FESEO (Federación de sociedades españolas de Oncología). Ha sigut distingit amb la Medalla d’Or de la SEOR (Sociedad Española de Oncología Radioteràpica) i amb la Medalla de Plata de la Creu Roja Española. Ha estat membre del European Board of Radiotherapy com a representant de la UEMS (Unió Europea de Metges Especialistes) a Brussel·les. Ha estat President del GOCO (Grup Oncològic Català-Occcità) i de la Societat CatalanoBalear D’Oncologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. És autor o coautor de 164 estudis publicats en revistes nacionals i internacionals, així com d’un Manual de Radioteràpia, un llibre sobre Gestió Clínica en Oncologia Radioteràpica, un tractat d’Oncologia Radioteràpica i 47 capítols en diversos llibres, així com de més de 250 Comunicacions en Reunions Científiques nacionals i internacionals. Ha dirigit 11 tesis doctorals. Es avaluador d’ANECA per a l’acreditació d’accés a places docents de profesor Titular i Catedràtic. Té reconeguts quatre trams de recerca i cinc de docència per part del Ministeri d’Educació. És President del Comitè Tècnic de l’AECC-Catalunya contra el Càncer a Barcelona i patró de la Fundació Científica de la AECC (Madrid). És acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Doctors de Catalunya. Es President-electe de la APURF (Asociación de Profesores Universitarios de Radiología y M. Física) y President del Foro Universitario de la SEOR (Sociedad Española de Oncología Radioterápica).  

CV Extens