August Corominas Vilardell

Dr. August Corominas

August Corominas, professor de Fisiologia Humana de la Universitat de Múrcia i de la Universitat Autònoma de Barcelona i acadèmic emèrit i membre del Senat de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), comparteix amb la comunitat acadèmica l’article “Anti-Aging”, en què incideix sobre els aspectes mèdics i genètics de la longevitat i introdueix el concepte de medicina preventiva. L’acadèmic ha compartit recentment en aquesta publicació els articles “Els quatre genets de l’apocalipsi gerontològic: solitud, silenci, dolor i nocturnitat”, “Reflexió antropològica de l’edat centenària”, “D’avis a néts”, “És possible arribar als cent anys o fins i tot més enllà?”, “Mecanismes de tanatoquímica i tanatofícs en el procés de la mort”, “Genètica i envelliment. Progèria i síndromes progeroides”, “Els grans beneficis de l’aquagym per a la salut integral”, “La bondat i la maldat”, “El paper vital dels avis”, “La fragilitat de la gent gran”, “Les cares del mal”, “Maldat i crueltat. Apocalipsi destructiu a les guerres actuals”, “La fúria dels déus”, “Atenció amb la fragilitat i les caigudes de la gent gran”“La salut dels refugiats” i “Fragilitat i antifragilitat”, “La maldat de Putin”, “Nou apocalipsi i batalla d’Armagedon” i “Ser vell o no”. A més és autor d’un dels capítols del llibre “Vitalidad al envejecer. Si lo deseas, puedes vivir más años con salud”, editat per la Reial Corporació amb el suport de Vichy Catalán.

Anti-Aging

La medicina preventiva de l’envelliment és la branca de la medicina preventiva que tracta de frenar o fins i tot revertir, tant com sigui possible, els processos fisiològics de l’envelliment.

Clàssicament se li ha anomenat medicina Anti-Aging (anti-edat), tot i que recentment es pot fer servir també el terme de medicina Pro-Aging. Des d’un enfocament multidisciplinari i integrador, la medicina preventiva de l’envelliment ajuda l’individu a desenvolupar el màxim potencial de salut i benestar físic, mental i emocional, per aconseguir viure el màxim d’anys amb una excel·lent qualitat de vida. A Catalunya s’ha creat el programa “Vida als anys i anys a la vida” per part de la Generalitat.

La medicina preventiva de l’envelliment es nodreix dels coneixements científics d’epidemiologia, nutrició, ciències bàsiques, neurociències, bioquímica, genètica, psicologia, acupuntura i medicines orientals, teràpies manuals, nutrogenòmica, fisioteràpia i termalisme.

L’objectiu principal de la medicina Anti-Aging (Pro-Aging) és el benestar integral (Integrative Wellness). Consisteix a assolir el màxim estat de salut físic, mental, emocional, familiar, social i ecològic. Hi ha una teoria sobre que la mort desapareixerà, És a dir, el que podríem anomenar la mort de la mort. És possible? Jo crec que no per molts arguments metabòlics i termodinàmics.

Genètica

La genètica és un factor important (25%) en el procés d’envelliment. Algunes persones tenen una certa susceptibilitat genètica que influeix molt més intensament que el col·lectiu mitjà. Hi ha efecte negatiu d’alguns gens (gerontògens, tanatògens o gens deleteris). Altres gens tenen efectes positius, són els gens protectors o gens de longevitat. Hi ha alguns gens en col·lectius tancats que protegeixen contra envelliment i permeten viure deu anys més que de mitjana la longevitat mitjana. Tenim dos exemples el col·lectiu jueu de Malta i un altre exemple que s’ha publicat el grup amish d’Oregon.