August Corominas Vilardell

Dr. August Corominas

August Corominas, professor de Fisiologia Humana de la Universitat de Múrcia i de la Universitat Autònoma de Barcelona i acadèmic emèrit i membre del Senat de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), comparteix amb la comunitat acadèmica l’article “Les cares del mal”, en què en què presenta una escala de maldat. L’acadèmic ha compartit recentment en aquesta publicació els articles “Els quatre genets de l’apocalipsi gerontològic: solitud, silenci, dolor i nocturnitat”, “Reflexió antropològica de l’edat centenària”, “D’avis a néts”, “És possible arribar als cent anys o fins i tot més enllà?”, “Mecanismes de tanatoquímica i tanatofícs en el procés de la mort”, “Genètica i envelliment. Progèria i síndromes progeroides”, “Els grans beneficis de l’aquagym per a la salut integral”, “La bondat i la maldat”, “El paper vital dels avis” i “La fragilitat de la gent gran”. A més és autor d’un dels capítols del llibre “Vitalidad al envejecer. Si lo deseas, puedes vivir más años con salud”, editat per la Reial Corporació amb el suport de Vichy Catalán.

Les cares del mal

L’escala que presentem és una jerarquia que puja des de la mínima o nul·la maldat (nivell 1) a la màxima (nivell 22).

 • Nivell 1: Van matar exclusivament en legítima defensa, no mostren cap mena de tendència psicopàtica.
 • Nivell 2: Crims passionals comesos per amants gelosos. Poden resultar immadurs i/o egocèntrics, però no són psicòpates.
 • Nivell 3: Companys, socis o amants entusiastes de perillosos homicides. Tenen personalitat impulsiva i aberrant amb trets antisocials.
 • Nivell 4: Maten en autodefensa, però van provocar en gran mesura que passés l’agressió cap a ells.
 • Nivell 5: Individus traumatitzats psicològicament que estan desesperats i assassinen familiars que en van abusar sexualment. Poden incloure’s drogodependents que el motiu del seu assassinat és per aconseguir diners o droga, però no tenen característiques psicopàtiques significatives. Tenen cert remordiment pels actes comesos.
 • Nivell 6: Actuen impulsivament, en calent. No tenen característiques psicopàtiques marcades.
 • Nivell 7: Individus altament narcisistes, no distingibles de persones amb algun tipus de trastorn psicòtic, maten gent del seu entorn principalment per gelosia o passió.
 • Nivell 8: Persones no psicòpates, però amb alts nivells de fúria reprimida, arriben a matar quan algun esdeveniment la desencadena o encén.
 • Nivell 9: Amants gelosos despitats amb característiques psicopàtiques.
 • Nivell 10: Assassins que van matar gent que s’interposava al seu camí o testimonis que els poguessin delatar. Tenen personalitat egocèntrica, però no psicopàtica clarament distingible.
 • Nivell 11: El mateix que el nivell deu, però aquesta vegada amb personalitat psicopàtica notable.
 • Nivell 12: Psicòpates ansiosos de poder que van assassinar quan es van sentir acorralats.
 • Nivell 13: Psicòpates plens de fúria, els quals en van perdre el control.
 • Nivell 14: Conspiradors psicòpates despietadament egocèntrics, volen obtenir un benefici d’algú.
 • Nivell 15: Psicòpates multihomicides que en un dia d’esclat de fúria (“spree killing”) maten tantes persones es creuen per davant seu a sang freda.
 • Nivell 16: Psicòpates que cometen diversos o múltiples actes criminals, no es conformen amb assassinar una vegada i poden incloure actes viciosos.
 • Nivell 17: Assassins serials sexualment perversos i torturadors-assassins, encara que la seva finalitat principal és la violació ja que l’homicidi posterior és amb el propòsit que la víctima no ho denunciï.
 • Nivell 18: Homicides que solen torturar prèviament les víctimes, tot i que la seva principal motivació és l’assassinat.
 • Nivell 19: Psicòpates inclinats cap al terrorisme, la subjugació, violació i intimidació.
 • Nivell 20: Torturadors i assassins psicòtics en què la tortura és la principal motivació.
 • Nivell 21: Psicòpates interessats en extrem en la tortura, però dels que no se sap del cert si han comès homicidis.
 • Nivell 22: Torturadors extrems i assassins psicopàtics, per als quals la tortura és la principal motivació. Els seus crims involucren tortura sexual perllongada, seguida per l’assassinat de les víctimes.

Síndrome D

Segons els investigadors, el factor o síndrome D estaria present en els trets més foscos de la nostra personalitat: l’egoisme, l’agressivitat, el maquiavel·lisme, el narcisisme, el sadisme, la psicopatia, l’arrogància o la malvolença.