Soledat, silenci, dolor, foscor

Els quatre genets de l’apocalipsi gerontològica: solitud, silenci, dolor i nocturnitat. Una reflexió sobre la cara fosca de la vellesa en els temps actuals, pel Dr. August Corominas

Read More