José Ramón Calvo en la Campaña para la firma del Manifiesto de Galápagos

Dr. José Ramón Calvo

José Ramón Calvo, assessor estratègic del Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació, acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina del País Basc i acadèmic de número i president de l’Institut de Cooperació Internacional de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), exposa en una publicació el portal especialitzat 65ymás, difosa el passat 26 de maig, els riscos del consum del tabac entre la gent gran, ja que limita l’esperança de vida i augmenta el risc de patir Alzheimer o empitjorar-ne l’evolució en el cas que la malaltia ja s’hagi presentat. La publicació ve acompanyada d’un vídeo on l’acadèmic incideix en aquests riscos.

“Deixar de fumar té beneficis fins al dia abans de morir-se. El tabac és l’únic producte legal que matarà un de cada tres usuaris. El principal problema que tindrà una persona gran que fuma és que la seva qualitat i esperança de vida s’anirà reduint, i desenvoluparà, si no ho ha fet ja, patologies francament desagradables, com MPOC, la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica, que afecta fonamentalment consumidors de tabac. Intenteu agafar aire i mantenir-lo durant cinc segons i, després, intenteu respirar. Veureu que no es pot. Doncs aquesta és la sensació que sent una persona que pateix MPOC”, explica l’expert.

Calvo afegeix que el consum de tabac no només es vincula amb aquesta patologia o amb diferents tipus de càncer, com el de pulmó, sinó que també s’ha relacionat científicament amb diversos problemes cardiovasculars que incideixen en el risc de patir un ictus o un infart, i amb una afectació d’òrgans com els ronyons o el cervell, amb un risc marcat de demència o d’afectació directa a diferents patologies neurodegeneratives ja diagnosticades.

La bona notícia per a l’acadèmic és que deixar de fumar permet recuperar tant la salut i el benestar com millorar l’esperança de vida. “Pràcticament, entre set i deu anys després de fer-ho, els riscos de patir malalties relacionades s’igualen amb els del no fumador. I en un període molt més curt ja es noten millores com la reducció de la sensació de falta d’aire en caminar, per exemple. Això sí, la probabilitat de millorar serà més gran com més aviat millor s’abandoni”, explica Calvo, que aconsella ajuda especialitzada per abandonar aquest hàbit. “Deixar de fumar no és senzill, ja que la nicotina és dues vegades i mitja més addictiva que l’heroïna, cinc més que la cocaïna i deu que l’alcohol”, assenyala. Tot i que el primer pas, en qualsevol cas, és la voluntat de deixar-ho.

Llegiu la publicació