La Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) té una àmplia representació al Comitè d’Experts que assessora sobre la línia editorial del portal especialitzat 65ymas, un diari digital informatiu i divulgatiu dirigit a un públic sènior que presideix Fernando Ónega i que compta al seu Consell Editorial amb altres destacats periodistes com Carlos Herrera, Pilar Cernuda, Rosa Maria Calaf o Fernando González Urbaneja. Compta, així mateix, amb representants de les associacions de gent gran més representatives d’Espanya.

Aquest consell assessor és presidit per José Luis Bonet, president de la Cambra de Comerç d’Espanya, membre del Consell General de la Federació Mundial de Cambres de Comerç i acadèmic de número de la RAED. Bonet va ser professor d’Economia Política i Hisenda pública de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona durant gairebé cinc dècades, expresident del Grup Freixenet i del Fòrum de Marques Renomenades Espanyoles -càrrecs que manté de forma honorària- i del Consell d’Administració de la Fira Internacional de Barcelona.

L’organisme consultor està format per set comitès sectorials, les presidències dels quals recauen en personalitats de primer nivell de diferents àmbits de la societat que certifiquen el prestigi i la credibilitat d’un diari que en pocs anys s’ha convertit en líder del segment sènior (persones de més de 55 anys) a Espanya, tal com ho avalen els quatre milions d’usuaris únics mensuals a Espanya recollits per Comscore i els vuit milions d’usuaris únics mensuals al món, segons dades de Google Analytics. Aquests comitès sectorials estan formats per líders de la societat civil que aborden les preocupacions principals dels sènior amb l’objectiu d’eliminar l’edatisme, posar en valor la importància dels sènior per a la societat, promoure les relacions intergeneracionals, reduir la bretxa digital i proposar projectes que permetin aprofitar les innombrables oportunitats que aquest segment de població ofereixen a Espanya.

El dedicat a l’Economia, centrat en l’estudi de l’anomenada “Economia Silver”, està liderat per Aldo Olcese, president de la Fundació Independent i de la Associació Nacional Societat Civil Ara, acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres i vicepresident i acadèmic de número de la RAED. Mentre que el de la Salut ho encapçala Rafael Urrialde, professor del Departament de Genètica, Fisiologia i Microbiologia de la Universitat Complutense de Madrid i del Departament de Ciències Farmacèutiques i de la Salut de la Universitat CEU-San Pablo, president de la Comissió Científica de la Societat Espanyola de Medicina de l’Esport, secretari de la Fundació Espanyola de Nutrició, acadèmic d’honor de l’Acadèmia Espanyola de Nutrició i Ciències de l’Alimentació i acadèmic de número de la RAED.

Formen també part d’aquest comitè sectorial dedicat a la salut i el benestar de la gent gran Gregorio Varela, catedràtic de Nutrició i Bromatologia de la Universitat CEU-San Pablo, president de la Fundació Espanyola de la Nutrició i de la Federació Espanyola de Societats de Nutrició, Alimentació i Dietètica i acadèmic de número de la RAED, i Josep Moya, psiquiatre i psicogeriatre del Servei Especialitzat d’Atenció a les Persones Majors del Baix Llobregat i del Centre d’Intervenció Psicològica i Anàlisi Social, fundador de l’Observatori de Salut Mental i Comunitària de Catalunya i acadèmic electe de la RAED.

Aquest Comitè d’Experts de Salut aborda tots els temes relacionats amb la promoció d’hàbits de vida saludables i la prevenció i el tractament de patologies. I és que els avenços més prometedors en salut dels darrers anys, tant de l’àmbit sanitari com en l’alimentació i els estils de vida, van encaminats, no només a allargar la vida de les persones, sinó a fer-ho, mantenint-ne una més gran qualitat, endarrerint el màxim possible l’aparició de malalties o de situacions de dependència, tal com destaca a les seves declaracions editorials el mateix portal.