Dr. Fernando Martínez-Pintor

Fernando Martínez-Pintor, director de l’Institut de Reumatologia i Antropologia Mèdica de la Clínica Nostra Senyora del Remei de Barcelona, president de la Societat Espanyola de Medicina Psicosomàtica i president i fundador del Cercle Català de Psicosomàtica i Antropologia Mèdica i acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) comparteix amb la comunitat acadèmica l’article Factores biopsicosociales y bioética en el dolor crónico”, on reprèn i desenvolupa alguns dels àmbits de la seva recerca en aquesta matèria, que també va abordar en el seu discurs d’ingrés a la Reial Acadèmia, “Factores biopsicosociales y algología antropológica en el paciente con dolor crónico”. L’estudi es publicarà al número 25 de la “Revista de Psicosomática y Psiquiatría”, editada per la Societat Espanyola de Medicina Psicosomàtica i la Societat Espanyola de Salut Mental Perinatal, de propera aparició.

“La importància dels factors biopsicosocials en la gènesi i manteniment de la malaltia cada dia té més importància. La majoria de les malalties han de ser estudiades sota un prisma multifactorial, per facilitar-ne la comprensió i el posterior tractament. En la gènesi i en el manteniment de molts processos psicopatològics, apareixen factors tan importants com la solitud, la desesperança o la manca de cohesió social. Ja al segle XIX, Jean-Martin Charcot va definir aquelles malalties en què no es veia cap lesió orgànica, com a trastorns funcionals. Avui en dia, la visió antropològica de la malaltia, segons l’Escola de Heidelberg, ens aporta una valoració més global de la malaltia i més comprensible. L’antropologia, es complementa amb la bioètica, una bioètica de la vida quotidiana, que, com a ciència pràctica, estudia i valora les condicions de vida dels individus cercant solucions pràctiques i aportant les seves reflexions amb deliberació i prudència. En aquest treball pretenem posar de manifest els factors més importants que influeixen en la malaltia, aportant una visió antropològica de la malaltia i apropant la bioètica a la vida quotidiana”, resumeix l’autor el seu estudi.

Martínez-Pintor assenyala que l’actual societat està afavorint la presència de certes patologies somàtiques i mentals, l’aparició o l’increment de les quals estan lligades a la utilització dels nous aparells tecnològics. De la mateixa manera, el suport constant d’internet, que evita l’activitat intel·lectual necessària, disminuint la neuroplasticitat neuronal, podria estar actuant també com a contingència evolutiva cerebral i com a afavoridor de psicopatologies. Així mateix, la globalització produeix en un gran nombre de persones una manca de cohesió social. Davant la constatació d’aquests i altres factors biopsicosocials a l’etiopatogènia de la malaltia, l’expert conclou que hem de reconsiderar la manera de fer front a la malaltia, amb la bioètica com a referent obligat.

Membre de diverses acadèmies i societats mèdiques internacionals com l’Acadèmia Suïssa per a la Medicina Psicosomàtica i Psicosocial o la Societat Alemanya de Medicina Psicosomàtica i Psicoteràpia Mèdica, representant a Espanya de la Societat d’Intervenció no Farmacològica i cofundador del Grup Iberoamericà d’Antropologia Mèdica, l’acadèmic és autor de nombrosos articles i publicacions en premsa especialitzada i de tres llibres sobre les repercussions que les emocions i el patiment tenen sobre la malaltia. És conferenciant convidat habitual a congressos i universitats, ha organitzat, col·laborat i dirigit diferents cursos de societats científiques, tant espanyoles com europees, i la seva línia de recerca s’ha centrat en la recerca de marcadors bioquímics de les emocions i, en particular, del patiment humà, així com la seva eventual repercussió somàtica.