La Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) ha publicat el resum de les “Activitats del primer trimestre del 2022”, que recull tota l’activitat acadèmica d’aquest període dividida per seccions i actes de caràcter nacional i internacional en un pràctic document interactiu que complementa la seva informació amb què es pot trobar a la web corporativa. De cada acte es fa una breu ressenya amb el contingut, a més d’una informació sobre data i emplaçament, participants, aforament i un enllaç als continguts bibliogràfics i audiovisuals que s’han generat. Aquesta nova iniciativa presenta d’una forma àgil i dinàmica el dia a dia de la institució, contribuint a la difusió dels seus continguts, complementant els mitjans habituals i sense detriment de la publicació a final de cada curs dels seus històrics anals.

En aquest resum apareixen, per ordre cronològic i d’àmbit científic, l’acte d’ingrés com a acadèmic numerari de Jaume Llopis (09/02/2023), la sessió acadèmica “Illes Oceàniques del Pacífic Sud, petits observatoris del canvi” (14/02/2023), l’acte d’ingrés com a acadèmic numerari de Luis de las Heras (14/03/2023) i la presentació del llibre “Vejez activa. Experiencia y saber al servicio de la sociedad”, a càrrec de l’acadèmic de número Ignacio Buqueras (29/03/2023), pel que fa a les activitats pròpies de la Secció de Ciències Socials. L’activitat de la Secció de Ciències de la Salut ha estat marcada en aquest període per l’acte d’ingrés com a acadèmic corresponent de Fernando Martínez-Pintor (15/02/2023) i l’acte d’ingrés com a acadèmic numerari de Rafael Urrialde (18/01/2023), mentre que la Secció de Ciències Tecnològiques ha inclòs la sessió acadèmica “Del cotxe actual al cotxe del futur” (09/03/2023).

Pel que fa als actes de caràcter nacional, la Reial Acadèmia ha celebrat en aquest primer trimestre de l’any la “VI Trobada Científica Segòvia 2023”, que va portar per títol genèric “Història, Art i Ciència. Reptes per al desenvolupament” i es va desenvolupar en el format de ponències breus (16/03/2023), i en l’àmbit internacional, les sessions “Jornades Parlament Europeu i Ambaixada d’Espanya a Brussel·les”, celebrades sota el lema “Reptes Vitals 2023. La Unió Europea a la cruïlla” (31/01/2023), una activitat que suposa una nova fita acadèmica i que impulsa el caràcter europeista de la Reial Corporació, a més de convertir-la en un referent científic al si de les principals institucions europees.

La Reial Acadèmia Europea de Doctors suma aquest nou resum d’activitats a les seves publicacions científiques i als seus mitjans de comunicació externa i interna, representats pel seu Newsletter setmanal, que ja arriba als 320 lliuraments, la revista “Tribuna Plural” i el “Periódico Tribuna Plural”. A més de les publicacions periòdiques sobre congressos, esdeveniments i cites acadèmiques puntuals. Una aposta decidida per la comunicació científica i corporativa que es complementa amb una web que s’ha convertit en una porta d’accés a l’activitat acadèmica oberta al món. La RAED ha aconseguit que la Reial Corporació i els seus membres siguin un referent i una veu autoritzada en els diversos àmbits que li atorga el caràcter pluridisciplinari. Nombrosos mitjans catalans i espanyols en general treballen amb el llistat d’experts que proporciona la Reial Acadèmia, que compleix així el seu mandat estatutari de transmetre el coneixement amb tot el rigor científic a la societat.

Llegiu el resum d’activitats