Dr. Francesc Torralba

Francesc Torralba, director de la Càtedra Ethos d’Ètica Aplicada de la Universitat Ramon Llull i de la Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d’Urgell, membre del Dicasteri de Cultura i Educació de la Santa Seu i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors -Barcelona 1914 (RAED), presenta el llibre “Cuando todo se desmorona. Meditar con Kierkegaard” (Edicions Khaf), un assaig filosòfic que convida a la meditació en el sentit d’apropiació d’un text, com interioritzar-lo i que produeixi una transformació en la persona que medita.

Per a l’acadèmic, el filòsof i el teòleg danès Søren Kierkegaard, considerat el pare de l’existencialisme, suposa una font potent d’inspiració espiritual, però també de consolació filosòfica. L’autor considera que meditar és aprofundir en la realitat i fer-se plenament receptiu a allò que existeix. Vèncer la dualitat espectador-actor i lector-autor per aconseguir el text llegit. Tot i així, això només és possible si un s’allibera dels seus propis pensaments, si adopta la forma de recipient i es buida mentalment i emocionalment per rebre el text al seu interior.

El pensament de Kierkegaard es focalitza, de fet, en la condició de l’existència humana, l’individu i la subjectivitat, la llibertat i la responsabilitat, la desesperació i l’angoixa. Temes àmpliament abordats i desenvolupats per pensadors contemporanis. Gran part de la seva obra aborda qüestions religioses, com la naturalesa de la fe cristiana, la institució de l’Església, l’ètica cristiana i les emocions i els sentiments que experimenten els individus en enfrontar-se a les eleccions que planteja la vida, deixant al lector la tasca de descobrir el significat dels seus escrits, com convida a fer Torralba en aquest exercici d’acompanyament.

Docent i divulgador de l’humanisme cristià en importants mitjans de comunicació catalans com Catalunya Ràdio i els diaris “La Vanguardia” i “El Punt Avui”, l’acadèmic és també autor de llibres destacats com “El sentit de la vida” (2008), “No passeu de llarg” (2010), “El valor de tenir valors” (2012), “Un mar d’emocions” (2013), “Córrer per pensar i sentir” (2015), “Saber dir no” (2016) o “Món volàtil” (2018). Ja durant la pandèmia, Torralba ha publicat els llibres “Humildad”, “Paraules de consol. En la mort d’un ésser estimat”, “Formar personas. La teología de la educación de Edith Stein”“Vivir en lo esencial. Ideas y preguntas después de la pandemia”, “L’ètica algorítmica”, que va ser guardonada amb el Premi Bones Lletres d’Assaig Humanístic que atorguen la Reial Acadèmia de Bones Lletres i l’editorial Edicions62, i “La façana de la Glòria de la Sagrada Família. Fonts espirituals i teològiques de l’escatologia d’Antoni Gaudí”, fruit de la seva quarta tesi doctoral, que va llegir ara fa un any.