August Corominas Vilardell

Dr. August Corominas

August Corominas, professor de Fisiologia Humana de la Universitat de Múrcia i de la Universitat Autònoma de Barcelona i acadèmic emèrit i membre del Senat de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), comparteix amb la comunitat acadèmica l’article “Fragilitat de la gent gran. Caigudes nocturnes”. Endinsant-se en aquesta mateixa matèria, l’acadèmic va compartir recentment en aquesta publicació els articles “Els quatre genets de l’apocalipsi gerontològic: solitud, silenci, dolor i nocturnitat” i “Reflexió antropològica de l’edat centenària” i és autor d’un dels capítols del llibre “Vitalidad al envejecer. Si lo deseas, puedes vivir más años con salud”, editat per la Real Corporación amb el suport de Vichy Catalán.

Fragilitat de la gent gran. Caigudes nocturnes

L’home i la dona neixen, creixen i evolucionen amb el procés de morfogènesi i fisiogènesi, augmentant-ne les capacitats física i psíquica fins als 30 anys. A partir d’aquí es debiliten, però encara no comença la fragilitat, ja que poden mantenir i fins i tot augmentar-ne la força fins aproximadament els 65 anys. Si no es practiquen exercicis físics, tenen tendència a perdre dinamisme amb isquèmia, patir processos immunitaris, dermatomiositis, osteopènia, hipotènia muscular, adinàmia, senescència i malalties cròniques. També hi ha persones que tenen molta salut, hi ha gent gran sana i altres de llarga vida.

L’Organització Mundial de la Salut defineix les caigudes com qualsevol esdeveniment que precipiti l’individu contra la voluntat. Aquestes caigudes formen part de la fragilitat humana. Poden ser de dia o de nit. Les persones de més de 65 anys solen caure una vegada a l’any. Les de més de 80, diverses vegades. Malauradament, les caigudes de nit són molt perilloses per a la gent gran, sola, i poden resultar mortals, segons la meva experiència. És important deixar l’habitació com sempre. Cada moble i maleta al seu lloc.

Recomano que a la nit es deixi una llum suau per veure una mica, ja que és normal la gent gran tingui necessitat d’aixecar-se per anar a orinar. Funciona molt bé una bateria de piles o bé llums adossats a la part inferior dels angles de la paret. Cal tenir cura amb el calçat i caminar lentament. Poden ajudar els famosos timbres de la Creu Roja, que estan connectats amb urgències.

Una caiguda es pot associar amb els factors següents, segons cada persona:

 • Símptomes de la fragilitat, variables segons la persona
 • Envelliment (malalties cròniques)
 • Debilitat
 • Fatiga crònica
 • Hipotonia
 • Atonia
 • Distonia
 • Inestabilitat
 • Distímia
 • Mal humor
 • Depressió
 • Tristesa
 • Incontinència
 • Irritabilitat
 • Insomni
 • Deliris
 • Senescència
 • Anorèxia
 • Susceptibilitat
 • Fractures
 • Pròtesis

Cada persona necessita un tractament diferent. El quadre empitjora si està associat a la solitud, el dolor o la foscor.