Josep Maria Serra Renom

Dr. Josep Maria Serra Renom

Josep Maria Serra Renom, catedràtic de Cirurgia Plàstica i Estètica de la Universitat Internacional de Catalunya, director de l’Institut Serra Renom a l’Hospital Quirónsalud Barcelona, membre de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors- Barcelona 1914 (RAED), va presentar davant de la comunitat acadèmica la tècnica de rejoveniment facial que realitza el seu equip utilitzant cèl·lules mares obtingudes del greix durant el Cicle de Ponències que va celebrar l’any passat la Reial Corporació a Barcelona i Madrid. L’acadèmic va exposar el treball “Rejoveniment facial. Paper de la fracció estromal vascular”, en què va exposar de forma didàctica com aquestes intervencions resulten efectives gràcies al fet que el greix que s’aplica no es reabsorbeix i a més millora la qualitat dels teixits.

“Les teories gravitacionals no eren suficients per explicar l’envelliment facial. Les teories volumètriques han obert un gran camp de possibilitats, però els compartiments grassos són unes entitats anatòmiques en què no podem actuar de manera precisa. A més, estava descrit que els empelts de greix es reabsorbien. Quan vaig ser al capdavant de l’Hospital Clínic de Barcelona l’any 1992, els pacients amb una atròfia facial deguda al VIH tenien les galtes atrofiades per l’acció dels retrovirals i se’ls injectaven substàncies tòxiques i es produïen moltes infeccions. Llavors vam decidir buscar un mètode que fos biocompatible, versàtil, estable, que tingués durada al llarg del temps i que donés un aspecte natural, amb la qual cosa vam arribar a la conclusió que l’empelt de greix era un tractament eficaç, innocu i de llarga durada per al tractament de l’atròfia facial. No només omplia el defecte, sinó que millorava la qualitat de la pell. Vam demostrar que l’empelt de greix, si no té moviment i està ben fet, no es reabsorbeix”, va recordar Serra Renom la gènesi del tractament, publicat a la revista “Plastic and Reconstructic Surgery” l’any 2004 i, després d’una rigorosa investigació a l’Institut de Salut Carles III a “Nature”.

Després d’aquestes recerques, la nova tècnica va quedar fixada a la publicació “Atlas of Minimally Invasive Facelift Facial Rejuvenation with Volumetric Lipofilling”, traduït a diversos idiomes. En aquesta obra es demostra que per a un rejoveniment facial complet cal utilitzar el lipofilling i el lífting mínimament invasiu que gràcies a l’empelt de teixit adipós recupera el volum i gràcies a la fracció estromal vascular de les cèl·lules mare millora la qualitat dels teixits envellits. “Ha quedat demostrat que cal rejovenir els teixits no fraccionant-los, sinó enriquint-los, i el millor teixit de què disposem actualment són les cèl·lules mare obtingudes de la fracció estromal vascular procedent del teixit adipós”, va concloure.

Amb gairebé quatre dècades d’experiència i una extensa formació en múltiples àmbits de l’especialitat, Serra Renom és considerat un dels millors especialistes en cirurgia estètica i plàstica i és creador i posseïdor de set patents. El seu reconegut prestigi li ha portat a fer estades formatives a diverses unitats, hospitals i centres especialitzats dels Estats Units, Canadà, Suïssa, Regne Unit i Itàlia.