Mª Àngels Calvo Torras

Dra. Mª Àngels Calvo

Maria Àngels Calvo, catedràtica de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, acadèmica de número de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, acadèmica numerària i secretària general de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya i de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i acadèmica de número i vicepresidenta de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), firma amb Esteban Arosemena, del Grup de Recerca en Microbiologia Aplicada i Mediambiental de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, l’article “One Health: economía, energía y medio ambiente”, publicat al “Boletín de la Academia de Yuste” que edita la Fundació Acadèmia Europea i Iberoamericana de Yuste.

Els dos experts assenyalen com la pandèmia de la Covid-19 ha fet evident la importància de la interfície animal-humà-medi ambient en l’emergència de zoonosi. Tot i que el salt d’espècie es considera un esdeveniment poc habitual, el nombre de malalties infeccioses emergents va augmentar de manera significativa a la segona meitat del segle XX, sent aquestes principalment de caràcter zoonòtic i originades a la fauna silvestre. Entre els determinants associats a l’emergència de zoonosi, Calvo i Arosemena destaquen la interacció humana amb els ecosistemes, la pèrdua de biodiversitat, la demanda d’energia, els canvis a l’ús del sòl, la crisi climàtica, el comerç, el consum de fauna silvestre i la globalització.

“Les oportunitats de transmissió de patògens entre espècies estan influenciades per processos que passen des de l’escala molecular fins a nivells ecosistèmics i que requereixen la coincidència de tots ells, i per això el salt d’espècie s’ha qualificat com un esdeveniment relativament rar. En el procés del salt d’espècie hi ha diferents fases d’adaptació evolutiva entre el patogen i l’espècie humana, variant des de la seva presència al reservori animal sense infecció humana fins a malalties exclusivament humanes sense altres reservoris. El coneixement de l’evolució natural de les zoonosis permet identificar els punts crítics per al seu control, alhora que possibilita conèixer possibles candidats per a futures pandèmies”, expliquen, recordant que el 75% dels agents patògens considerats emergents a l’espècie humana infecten un altre hoste animal.

L’article ofereix més dades que criden a la prudència i a l’estudi: les modificacions en l’ús del sòl s’han associat amb més del 30% de les malalties emergents registrades des del 1960, i se sumen altres factors associats a l’emergència de la zoonosi com ara la translocació d’espècies, la caça i el comerç de carn d’animals silvestres i els mercats no controlats d’animals i aliments. A més a més, un element constant de preocupació és el comerç internacional d’animals exòtics. En aquest context, s’estima que hi ha al voltant d’1,7 milions de virus actualment no coneguts en mamífers i aus, i entre 631.000 i 827.000 podrien tenir la capacitat d’infectar l’espècie humana.

“Les pandèmies posen a prova el sistema de gestió sanitària, però les conseqüències són fonamentals tant per a la salut com per a la resta de polítiques públiques, de manera que cal un sistema de gestió capaç de conciliar recomanacions tècniques de diferents àmbits i decisions polítiques de diferents nivells. Correspon als governants avaluar la relació entre cost i benefici de les mesures que es recomanen. El repte futur a què ens enfrontem és sens dubte ser capaços d’aportar des de tots els vessants els esforços necessaris per remuntar la situació actual i col·laborar entre tots que el món reneixi, tenint en compte les lliçons que hauríem d’haver après i en conseqüència no reincidir en els errors comesos, col·laborant entre tots perquè la salut sigui realment global”, conclouen.

Llegiu l’article