Albert Biete, president de l’Associació de Professors Universitaris de Radiologia i Medicina Física i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va ingressar com a acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya el passat 2 d’octubre durant una solemne sessió que es va celebrar a la seu acadèmica. El recipiendari va llegir el discurs d’ingrés “Les radiacions ionitzants a la terapèutica mèdica i la docència”. Li va respondre l’acadèmica de número de la Reial Acadèmia de Medicina Francesca Pons.

Després de repassar de manera succinta l’evolució de la radiologia i els diferents diagnòstics d’imatge al llarg de la seva història, juntament amb la seva pràctica professional, Biete es va aturar en una avaluació dels diferents tractaments radiològics contra el càncer des de ja fa un segle i el repte d’estar mèdicament i organitzativament a l’alçada dels avenços tècnics, ja que l’experiència assenyala que les especialitats han tendit a adaptar-se lentament als tractaments nous que han anat sorgint en l’àmbit de l’oncologia.

Dr. Albert Biete

Dr. Albert Biete

“Com totes les especialitats mèdiques, l’Oncologia Radioteràpica s’adapta a l’evolució de la medicina, sobretot en els avenços en terapèutica. La radioteràpia en el tractament del càncer ja ha sobrepassat més de cent anys d’utilització i les previsions semblen assegurar-se’n uns quants més, però hem de tenir present que un dia, no sé si encara llunyà, la prevenció o altres tipus de tractament més senzills i efectius reduiran o desplaçaran el seu ús. Tampoc no s’escapa de la incertesa en el futur l’especialitat germana, l’Oncologia Mèdica. Com a especialitat nosològica, centrada en el càncer, pot tenir un paper diferent, fins i tot més restringit, el dia que les malalties neoplàsiques malignes tinguin un tractament farmacològic molt més senzill i efectiu. Així va passar amb la Tisiologia, tot i que la tuberculosi, en les diferents formes i localitzacions, continua sent un problema sanitari al nostre país”, va assenyalar.

El recipiendari es va aturar així mateix, com assenyalava el títol del seu discurs, en la docència de l’Oncologia Radioteràpica, centrant-se en l’ensenyament de l’especialitat a Catalunya i referint-se als pioners i als grans precursors de l’especialitat. “La integració i interacció d’especialitats mèdiques, àrees de coneixement i departaments universitaris és especialment complexa en el nostre cas, en què s’ajunten àmbits diagnòstics, nosològics i terapèutics. De fet, no sé si hi ha una altra àrea de coneixement universitària en l’àmbit de les ciències de la salut que inclogui simultàniament matèries diagnòstiques, terapèutiques i rehabilitadores”, va considerar.

Biete va analitzar els plans d’estudi actuals a les universitats espanyoles, comparant-los amb els dels principals països occidentals, i va dedicar un últim espai a analitzar els reptes de l’especialitat i els últims avenços tècnics que marcarà la seva evolució al llarg dels anys vinents.