Jordi Martí, professor d’Economia i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona i acadèmic de número i membre de la Junta de Govern de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va coordinar la jornada “Inversió amb impacte social”, que es va celebrar el 28 de setembre passat a la Borsa de Barcelona organitzada per l’associació Barcelona Centre Financer Europeu, la Universitat de Barcelona i el Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya per difondre les possibilitats d’inversió que obre l’article 9 del Reglament de Divulgació de Finances Sostenibles, que s’engloba dins del Pla d’Acció de Finances Sostenibles de la Unió Europea, que impulsa aquests productes d’inversió.

Jordi Martí - V Acto Internacional RAED en Budapest (Hungría)

Dr. Jordi Martí

La jornada es va articular en diverses taules de debat en què van participar Luis Herrero, president de Barcelona Centre Financer Europeu; Josep Maria Sánchez, director general de Política Financera, Asseguradores i Tresor de la Generalitat de Catalunya; Eva Hernández, cap de Finances Sostenibles de l’Institut d’Estudis Fiscals; Arnau Via Martínez-Seara, soci d’Impact Yield; Jordi Solé Muntada, director d’Ecrowd-Plataforma de Finançament Participatiu Ciutadà per a la Transició Energètica i Sostenibilitat; Isabel Vidal, professora del Màster de Responsabilitat Social Corporativa de la Universitat de Barcelona; Paquita Gómez, responsable de qualitat i comunicació d’Amica; Bibiana Bendicho, presidenta d’Aspid Lleida; Rafael Ruano, president de la Federació Empresarial Espanyola d’Associacions de Centres Especials d’Ocupació, i Clara Navarro, CEO i cofundadora de Ship2B Foundation.

“Als moments actuals, la nostra societat ha consolidat una gran sensibilitat pels temes mediambientals i socials. La signatura de l’Acord de París i de l’Agenda 2030 van significar l’assumpció per part dels poders públics de la seva responsabilitat per assolir una transició cap a un sistema econòmic basat en la sostenibilitat. La Unió Europea va entendre que aquest objectiu era impossible sense la col·laboració del sector financer. La concreció pràctica més rellevant d’aquest camí conjunt entre les entitats financeres i la UE és el Pla d’Acció de Finances Sostenibles, enunciat el 2018, una iniciativa que pretén derivar recursos cap a aquelles iniciatives i activitats importants per a la transició”, s’assenyalava a la introducció de la jornada.

El Pla d’acció inclou diverses normatives importants per a la indústria financera. Entre elles es destaquen el Reglament de Divulgació en Finances Sostenibles o SFDR i els canvis a la regulació MIFID-II. L’SFDR és especialment rellevant per a les entitats gestores de fons, ja que els obliga a classificar els productes financers segons tres articles: Article 6 (productes no sostenibles), Article 8 (productes que promouen objectius mediambientals o socials) i Article 9 (productes objectius d’inversió sostenible). Respecte als canvis en la regulació MIFID-II, impliquen que els inversors han de ser assessorats no només d’acord amb el seu perfil risc-rendibilitat, sinó també el perfil ESG. Per tant, ara també cal preguntar a l’estalviador sobre les seves preferències de sostenibilitat.

Dins l’article 9 se situa la inversió d’impacte. Els fons d’impacte es caracteritzen per tenir un doble objectiu: tenir un retorn financer i alhora generar un impacte mediambiental o social que sigui mesurable. Dins l’impacte social, estarien les activitats relacionades amb l’economia social, com ara projectes de reinserció de persones en risc de vulnerabilitat, ocupació de persones amb diversitat funcional o cognitiva, entre d’altres. Per ajudar a comprendre la situació de la inversió amb impacte social, els especialistes presents en aquesta trobada van explicar com estan avançades les propostes, quines innovacions veuen i quines són les realitats més properes de l’economia social.