Joaquim Gironella
Codirector mèdic de Laser Medical Rent i acadèmic de número i membre del Senat de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) 

Joaquim Gironella, reconegut uròleg, codirector mèdic del centre Laser Medical Rent, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) i membre del Senat, presenta el llibre “A propósito de la Covid-19. La falsa dicotomía entre economía y medicina”, un breu assaig i anàlisi gràfica de la sanitat a Espanya i Europa que ja es pot consultar en format digital i que analitza des d’un prisma exclusivament mèdic les relacions íntimes entre l’economia i la medicina, no sempre favorables per a l’exercici d’aquesta última en un món cada cop més global i disruptiu.

El llibre s’inicia amb una breu ressenya històrica de les pandèmies i de les vacunes com a teràpies globals i de la seva transcendència per a la humanitat per analitzar de forma sinòptica, amb dades i gràfics, els costos dels diferents sistemes sanitaris europeus remarcant coexistència a Espanya del model públic i el privat-corporatiu. “Es podria dir que estem en una fase de transició entre una concepció clàssica de la pràctica mèdica i la present, en què es manifesten nous conceptes i interpretacions de la pràctica mèdica condicionats per la demografia i una biodiversitat cada vegada més alterada”, assenyala el mateix autor.

Gironella destaca la incoherència conceptual dels dos models sanitaris diferents: entre la pràctica mèdica com a ciència experimental i l’economia com a ciència social. En aquesta línia de reflexió manifesta la supeditació antropològica de la pràctica mèdica als pressupostos de l’Estat en condicionar els mitjans tècnics i humans per la dispensació de l’atenció sanitària.

Joaquim Gironella

Dr. Joaquim Gironella

“L’aparició de la pandèmia de la Covid-19, que seria millor anomenar-la sindèmia, sumatori d’altres tipus de pandèmies, com és l’aparició simultània de persones amb greus alteracions tant psicològiques com psiquiàtriques, ha significat un revulsiu per als sistemes sanitaris en ser desbordats per l’elevat nombre de casos afectats pel virus”, continua l’acadèmic.

El llibre remarca l’estreta dependència entre economia i salut en demostrar socialment l’entrecreuament entre estatus social i nivell de salut. Entre economia i medicina, argumenta Gironella, hi ha una evident retroalimentació positiva: com més salut, més economia; com més economia, més recursos. “Totes dues s’atreuen mútuament dins d’un poderós camp de força generada per les interrelacions infinites dels individus”, assenyala l’autor.

“En aquesta equació d’economia i medicina cal afegir la variable de la biodiversitat de què també els humans en formen part. Des d’un punt de vista lògic i formal, economia i salut són dues proposicions associades: el que passa en tant una proposició com l’altra és un intercanvi d’hipòtesis i tesis, cal una visió holística de la salut perquè s’abandonin vells postulats de fa 200 anys. Ha canviat la manera de consumir, la jornada laboral, la manera de moure’ns i divertir-nos i els models sanitaris dissenyats a principis del segle XX estan a punt de col·lapsar”, conclou.