La Junta General de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), reunida en convocatòria ordinària el passat 3 de febrer a la seva seu corporativa, va aprovar per una àmplia majoria els comptes anuals i l’informe d’auditoria tancats a 31 de desembre de 2019, així com el pressupost econòmic per a l’exercici 2020. Així mateix, va confirmar també per àmplia majoria l’informe del president i la gestió portada a terme per la Junta de Govern, renovada parcialment per cooptació dels seus nous integrants. En la seva ferma aposta per la paritat, l’òrgan de gestió de la RAED amplia la presència d’acadèmiques.

El seu president, Alfredo Rocafort, va assenyalar que s’obre una nova etapa en la vida interna de l’Acadèmia en la qual es prioritzarà el diàleg i consens entre les diferents sensibilitats que s’hi donen cita i enriqueixen la institució, en el convenciment que en aquesta pluralitat rau la garantia d’un funcionament democràtic. De la mateixa manera, la Reial Acadèmia intensificarà la seva tasca científica i estrenyerà els llaços amb d’altres institucions dedicades igualment a la promoció i difusió de la ciència i la cultura.

La Junta General va aprovar també les qüestions formals de caràcter ordinari que es van sotmetre a votació. L’actual Junta de Govern queda constituïda i articulada de la següent manera:

President: Alfredo Rocafort Nicolau

Vicepresident 1r: Xabier Añoveros Trias de Bes

Vicepresidenta 2a: Maria Àngels Calvo Torras

Vicepresidenta 3a: Teresa Freixes Sanjuán

Vicepresident 4t: Aldo Olcese Santonja

President de l’Institut de Relacions Internacionals: José Ramón Calvo Fernández

Secretari general: José Manuel Calavia Molinero

Vicesecretari: Santiago Castellà Surribas

Tresorer: Jordi Martí Pidelaserra

Vocal: Joan Francesc Pont Clemente

Vocal: Montserrat Casanovas Ramon

Vocal: María José Esteban Ferrer

Vocal: Sònia Fernández Vidal