El número 8 de Tribuna Plural, la revista de la Reial Acadèmia de Doctors (RAD), ofereix tota l’activitat desenvolupada per la institució al llarg de l’últim quadrimestre del 2015. A les seves més de 400 pàgines, la publicació recull les ponències de les sessions acadèmiques “L’aigua: una visió interdisciplinària”, “Enginyeria i música” i “Debat sobre la religió”, a més de la conferència pronunciada pel titent general Ricardo Álvarez Espejo “Les Forces Armades i l’Exèrcit de Terra a l’Espanya d’avui”.

La revista publica també l’article de l’historiador mexicà Enrique Sada “El camí cap a la llibertat: el llegat napoleònic a la independència de Mèxic”; “Els ungüents de bruixes i filtres d’amor a les novel·les cervantines i el paper del Dioscòrides d’Andrés Laguna”, de l’acadèmic Francisco López Muñoz i Francisco Pérez Fernández; “La lingüística com a economia de la llengua”, de l’acadèmic austríac Michael Metzeltin, i “Situació de la radioteràpia entre les ciències”, del també acadèmic Santiago Ripol.

L’últim número de Tribuna Plural informa així mateix dels ingressos com a acadèmics de Juan Pedro Aznar Alarcón i Fermín Morales i fa una entrevista en profunditat a l’acadèmic Eugenio Oñate. La revista també recull les últimes activitats dels acadèmics Oriol Amat, Salvador de Brocà, Maria dels Àngels Calvo, Pere Costa Batllori, Emili Gironella, Carlos Dante Heredia, Francisco López Muñoz, José Luis Salido i Lluís Vicent Safont.