La Reial Acadèmia de Doctors (RAD) debatrà dimarts vinent, 16 de febrer, a una Junta General Extraordinària que tindrà lloc a Barcelona, una proposta de la seva Presidència per adquirir una dimensió europea d’acord amb la seva filosofia europeïsta i internacional i amb la igualtat legal entre tots els ciutadans de la Unió Europea que garanteixen les seves institucions. La mesura comportaria modificar l’actual concepte d’acadèmic numerari perquè pogués optar a ell qualsevol doctor de la UE i les relacions que la RAD manté amb associacions o federacions interacadèmiques.