portada del libro Ddiccionario temático de antropologia cultural, de Angel Aguirre

Dr. Angel Aguirre Baztán

Dr. Angel Aguirre Baztán

Ángel Aguirre, professor emèrit de la Universitat de Barcelona, ​​acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) i membre actiu de la seva Secció de Ciències Humanes és l’editor del nou “Diccionario temático de antropología cultural”, una obra científica de màxim relleu gestada en el si de la Reial Acadèmia i en la qual també participen els acadèmics Salvador de Brocà, Josep Gil i Francisco López Muñoz. El llibre conté 90 articles dels quals en 20 col·labora com a autor el mateix Aguirre i es recolza en les dues edicions ja publicades del “Diccionario temático de antropología”, també coordinades pel mateix Aguirre. Dels 40 autors que participen al llibre 25 són espanyols i 15 iberoamericans. L’obra forma part de la “Colección Humanidades Médicas: Cultura, Arte, Ciencia y Salud” de Delta Publicaciones, en la qual la comunitat científica de la RAED està tenint una destacada presència.

El “Diccionario temático de antropología cultural” tracta de ser una invitació a la reflexió sobre la cultura en un sentit ampli més que un text acadèmic introductori als estudis d’antropologia, com s’assenyala a la presentació de l’obra. “Per això, els destinataris d’aquest Diccionari van més enllà de l’interès del grup dels estudiants d’Antropologia, ja que el concepte de cultura i els seus derivats constitueixen eines conceptuals indispensables per comprendre la dinàmica dels grups, de les organitzacions i de les institucions d’una societat”, incideix Aguirre al text introductori.

Reconegut investigador en diversos camps de la psicologia i l’antropologia, Aguirre ha aconseguit oferir a aquesta obra coral un caràcter pluridisciplinari de diàleg universitari que es divideix en gairebé un centenar d’àmbits ordenats alfabèticament al llarg de més de 500 pàgines. “Puc afirmar que els temes inclosos en aquest Diccionari constitueixen un valuós conjunt d’eines conceptuals a través de les quals podem arribar a entendre a l’home en el seu embolcall sociocultural -afegeix López Muñoz al pròleg-. Vull convidar a una lectura en espiral i cap el centre dels temes que aquí es tracten, per trobar el sentit profund de l’home, on la natura es complementa amb la cultura i la cultura amb la natura”.