Ángel Baldomero Espina

Dr. Ángel Baldomero Espina

Ángel Baldomero Espina, president de la Societat Espanyola d’Antropologia Aplicada, professor d’Antropologia Social de la Universitat de Salamanca i acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), protagonitza un ampli reportatge del portal especialitzat Religión Digital, que es fa ressò de les seves recerques i del discurs d’ingrés a la RAED, que es va produir el 18 de desembre passat. El recipienari va presentar llavors el treball “La antropología de Iberoamérica: pasado y presente”, analitzat ara a “La antropología como discurso de sinodalidad desde la cuestión de Iberoamérica”.

“L’autor posa com a clau la noció de l’evolució en el seu afany d’aclarir el sentit no només hermenèutic sinó sobretot de la seva disciplina, enmig d’un món en constant estat d’ebullició en què l’única cosa constant i coherent és el canvi. Anterior a la segona meitat del segle XX, es ressalten les deficiències epistemològiques, però a partir del que es pot anomenar la modernitat de l’antropologia sorgeix una tematització disciplinar, des d’autors destacats com Rivet, Metraux, Lévi-Strauss, Sidney, Bertoni… centrada en les varietats etnològiques ‘compartides i no compartides’, la qual cosa posa de manifest una disciplina necessàriament interdisciplinària a què es va acostar el professor Espina des de la seva formació pedagògica, psicològica i filosòfica”, argumenta el signant del reportatge, Macario Ofilada.

Per a “Religión Digital”, la lectura del discurs d’Espina reflecteix amb fidelitat un mosaic dels diversos països o pobles d’Amèrica Llatina i deixa palès que no es pot fer cap lectura monolítica o unilateral d’aquesta realitat, sinó que és necessàriament diversa i plural a les seves identitats i mestissatges, que corren el risc de tancar falsedats i miratges. “L’autor advoca per un retorn a la ‘tradició’, una confluència ‘metodològica’ per a aquests incomptables camins, filons i sendes, però no per fer la marxa enrere, sinó per poder avançar. De tal manera caldrà reconèixer que ens trobem a una cruïlla de quatre punts cardinals: l’europeïtat, la mediterraneïtat, l’atlanticitat i l’africanitat. Sempre hi haurà una rivalitat per al centre o per ocupar l’eix central Espina no ha volgut exercir el paper aquí de deconstructor, sinó més aviat d’hermenèutica reconciliadora. Això queda palès sobretot quan parla de la interculturalitat, un concepte, al meu entendre, esmunyedís, però necessari”, conclou Ofilada.

Investigador adscrit a l’Institut Universitari d’Iberoamèrica, Espina és director del Programa de Doctorat Interuniversitari en Antropologia d’Iberoamèrica i del màster oficial adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior en la mateixa especialitat. És director acadèmic de múltiples recerques, publicacions de llibres, congressos internacionals, tesis doctorals i xarxes internacionals universitàries, en tots els casos amb relació als estudis antropològics de les cultures d’Espanya, Portugal i Iberoamèrica. Ha impartit docència de postgrau com a professor convidat a més de trenta-cinc universitats i entre els seus llibres sobresurten “Freud y Lévi-Strauss” i “Manual de Antropología cultural”, pels quals ha rebut diversos premis acadèmics. És director de la “Revista Euroamericana de Antropología”.

Llegiu el reportatge