portada libro "Estrategia para la recuperación con fondos europeos. Coopetivismo: claves y argumentos"Carlos Mallo, catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Carlos III de Madrid, director del Centre d’Estudis, Recerca i Formació Contínua Francisco Tomás y Valiente i acadèmic emèrit de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha donat a la Biblioteca de la Reial Corporació el llibre “Estrategia para la recuperación con fondos europeos. Coopetivismo: claves y argumentos” (Círculo Rojo), que ha escrit amb l’empresari i economista Manuel Gago, vicepresident de la Confederació Espanyola de Directius i Executius. L’obra es presenta com una pràctica guia perquè directius i empresaris projectin iniciatives de resiliència per als negocis i els ajudi a identificar oportunitats per captar fons europeus de recuperació.

“El capitalisme ha demostrat al llarg de la història la seva capacitat per generar creixement econòmic i benestar per al conjunt de la societat. També ha demostrat un alt grau de resiliència i la capacitat d’identificar amenaces, com les mediambientals, i combatre-les. Però no qualsevol mena de capitalisme. En aquest moment no serveix el model de capitalisme d’estat que podem trobar a la Xina, o el que podríem anomenar capitalisme liberal dels Estats Units. El model que ara necessitem és el de l’economia social de mercat, propi de la Unió Europea, que encarna les qualitats crucials perquè ningú es quedi enrere”, assenyalen tots dos autors a la introducció del llibre.

Al llarg de gairebé 300 pàgines, ambdós economistes recullen des de la normativa específica per optar a aquests fons de recuperació als plans específics i projectes que tenen cabuda en aquests ajuts. Així mateix, apunten les tendències de la nova economia que deixa amb si la pandèmia, amb la digitalització i la transició energètica com a principals baluards. La igualtat, la inclusió social, el teletreball o les cadenes noves són aspectes de rellevància que també aborda l’obra.

Carlos Mallo Rodríguez

Dr. Carlos Mallo

“Hem volgut reflectir les bases del nou ordre i fer una proposta d’actuacions concretes que ajudin a la sortida de la crisi del coronavirus a la realitat espanyola, amb una aportació reflexionada, buscant despertar inquietuds i solucions pragmàtiques i facilitant una guia perquè emprenedors, directius i empresaris elaborin iniciatives per a la resiliència dels seus negocis i preparin projectes de caràcter estratègic per captar fons europeus de suport a la seva realitat empresarial”, incideixen Mallo i Gago.

Expert en comptabilitat i gestió, Mallo ha treballat com a directiu de companyies industrials i comercials i a l’auditoria i consultoria d’empreses. Ha publicat nombrosos treballs de recerca i llibres, entre els quals destaquen “Contabilidad de costes (economía y empresa)”, “Contabilidad de dirección para la toma de decisiones: Contabilidad de gestión y de costes”, “Normas internacionales de contabilidad (Administración)”, “Contabilidad financiera. Un enfoque actual” o “Introducción a la contabilidad financiera”, tots ells obres de referència.