Ina Piperaki, presidenta del comitè grec de l’Associació Més Europa, assegura que els ajustos exigits pel Fons Monetari Internacional, el Banc Central Europeu i la Comissió Europea (la coneguda troica) al seu país suposen un “crim a l’individu” que ha de ser denunciat i rebutjat, com va fer la societat grega en referèndum, i establir les bases per a la configuració del que ella defineix com una “Europa humanista”.

Acadèmica corresponent per a Grècia de la Reial Acadèmia de Doctors (RAD), Piperaki creu que cap pla d’ajust pot estigmatitzar la societat grega ni justificar unes retallades que han tingut greus conseqüències per a la societat grega. A les xifres macroeconòmiques, Piperaki contraposa les d’una tragèdia en el terreny microeconòmic que s’ha cobrat un milió de llocs de treball, 6.000 suïcidis, un 30% d’empreses tancades i un 38% de reducció de salaris en només dos anys, entre d’altres dades igualment alarmants.

En un discurs, “Rien n’est pardonné!”, Que publica el número 6 de Tribuna Plural, la revista de la RAD, l’acadèmica considera que a la llum d’aquestes dades “Europa ha fallat en la seva voluntat d’aconseguir unida un progrés econòmic i social i Grècia un laboratori per evidenciar la incapacitat d’Europa de passar del Mercat Comú a una política comuna”. Davant d’aquest fracàs només queda, per Piperaki, la construcció d’una Europa de les persones.