José Daniel Barquero, acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Doctors (RAD) i secretari general de la Junta de Govern, és urgent en el seu treball “Gestió estratègica de les organitzacions: els Estats Units d’Europa” la unitat política de la Unió Europea com garantia dels estats membre per afrontar els reptes que planteja la globalització. Per a Barquero, “la crisi dels últims anys ha qüestionat la competència dels estats europeus per enfrontar-se a la globalització i, al seu torn, la qualitat de la seva democràcia en molts casos”. Més enllà d’una inqüestionable solidesa econòmica, un nou marc polític comú permetria afrontar el futur amb més garanties d’estabilitat democràtica, argumenta.

Professor en Ciències Econòmiques i Socials, Barquero planteja a la llum d’una anàlisi exhaustiva dels Tractats de la Unió i altres textos legals d’àmbit comunitari i de les enquestes entre la ciutadania realitzades per l’Eurobaròmetre que la creació del que serien uns Estats Units d’Europa suposa un projecte real i assequible, que només requeriria la voluntat política dels executius nacionals i els seus parlaments en cedir les seves funcions als organismes europeus, seguint el mandat que apunta la sobirania popular.

“Fins ara, tant els diversos processos d’ampliació de la UE com la integració europea han estat obra de les elits polítiques i econòmiques, havent quedat totalment exclòs de tots aquests processos el ciutadà europeu. Ara s’ha de produir un canvi radical”, apunta Barquero . El seu discurs està publicat al número 7 de Tribuna Plural, la revista de la RAD, dedicada íntegrament als treballs presentat en l’Acte Internacional de Mèxic que la Reial Acadèmia va celebrar el passat mes d’octubre.