La Junta de Govern de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) es congratula de l’ingrés de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres (RACEF) a l’Institut d’Espanya, aprovada divendres passat pel Consell de Ministres, i felicita de forma particular al seu president, Jaime Gil Aluja, al seu torn acadèmic de la RAED. Amb una històrica i fructífera relació, ambdues acadèmies comparteixen 23 acadèmics i la seva col·laboració ha estat tan intensa com productiva al llarg del temps. La RAED és acadèmia associada de l’Institut d’Espanya des del 2013.