Pere Costa Batllori, acadèmic emèrit de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha estat nomenat membre del consell assessor de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) de la Generalitat de Catalunya.

L’IRTA és un institut de recerca adscrit a la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural amb la finalitat de contribuir a la modernització, la millora i l’impuls de la competitivitat, el desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari, agroforestal, aqüícola i pesquer i també dels directament o indirectament relacionats amb el proveïment d’aliments sans i de qualitat als consumidors finals, a la seguretat alimentària ia la transformació dels aliments.