Rafael Urrialde

Dr. Rafael Urrialde

Rafael Urrialde, professor del Departament de Genètica, Fisiologia i Microbiologia de la Universitat Complutense de Madrid i del Departament de Ciències Farmacèutiques i de la Salut de la Universitat CEU-San Pablo, president de la Comissió Científica de la Societat Espanyola de Medicina de l’Esport, vocal de la Junta Directiva de la Societat Espanyola de Nutrició, membre del Patronat de la Fundació Espanyola de Nutrició, acadèmic d’honor de l’Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica i acadèmic de número i membre de la Junta de Govern de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), incideix en la importància de l’etiquetatge d’aliments i begudes, així com en la seva regulació a la Unió Europea, a l’article “Etiquetado en productos alimenticios”, que signa juntament amb el docent i investigador de la Universitat Complutense Raúl Molero. El treball es va publicar al número 138 de la revista especialitzada “IMFarmacias”, corresponent al passat octubre, i complementa la conferència “Etiquetado, publicidad y presentación de la información alimentaria”, que va oferir el 28 de setembre a l’últim dels “Encuentros de Salud y Nutrición” organitzats per la Fundació Caja Rural de Segovia i la Fundació Andrés Laguna per a la Promoció de les Ciències de la Salut.

“Probablement, a la Unió Europea, fins a l’aprovació del Reglament 1169/2011 sobre informació alimentària facilitada al consumidor, els conceptes d’etiquetatge, presentació i publicitat dels aliments i begudes suposaven una valoració i interpretació diferent de la que avui es conceptua de forma genèrica i global. És per això que, des del 2011, tota comunicació comercial, realitzada a través del medi o suport que es dugui a terme, es considerarà informació amb caràcter comercial dirigida al consumidor, no conceptuant com a tal, i així es considera en alguns considerants d’alguns reglaments, la comunicació no comercial que seria la realitzada a través de notes de premsa, publicacions científiques o de les recomanacions des de la prescripció mèdica, farmacèutica, infermeria, dietètica i nutrició. Englobant tots els aliments i begudes envasades, si tot plegat és analitzat i avaluat com a informació alimentària facilitada al consumidor, dut a terme per la indústria alimentària de la producció, la transformació, la distribució i la restauració d’aliments i begudes, ha de facilitar als consumidors tota la informació necessària per ajudar-los a prendre decisions informades sobre les seves eleccions en l’adquisició, la conservació, la preparació i el consum d’aliments i begudes”, inicien els experts la seva argumentació.

Per a Urrialde i Molero, aquesta informació és essencial per garantir els drets i defensa del consumidor a la Unió Europea i engloba tots els productes alimentaris i ha de ser clara i fàcil de comprendre per al consumidor, sense atribuir a cap aliment propietats de prevenir, tractar o curar cap malaltia humana. Quant al contingut, ha d’incloure la denominació de l’aliment, tots els ingredients o coadjuvants tecnològics, la quantitat neta de l’aliment, la data de durada mínima o la data de caducitat, les condicions especials de conservació i les condicions d’ús, el nom o la raó social i la direcció de l’empresa alimentària que el comercialitza i assumeix la responsabilitat de la qualitat i el compliment de les normes de consum, el país d’origen o lloc de procedència, la manera d’ocupació en cas necessari, la informació nutricional i, respecte de les begudes que tinguin més d’un 1,2% en volum d’alcohol, la seva graduació.

“Hi ha altres aspectes en què l’etiquetatge juga també un paper molt important com són l’educació alimentària, els consells dietètics o nutricionals, les receptes de preparació culinària, la sostenibilitat, tenint en compte en el valor diferencial si només es recull la referida a la ambiental o si també es té en compte la sostenibilitat econòmica i la sostenibilitat social. L’etiquetatge és l’element crucial per a la formació del consumidor i ha de tenir el nombre més gran de dades i conceptes, així com de valors, per poder realitzar una compra informada; així com tenir altres aspectes i paràmetres en compte per establir els seus propis conceptes o ràtios de relació qualitat (com més paràmetres millor) amb el preu”, conclouen els experts.

Reconegut expert en la regulació alimentària, Urrialde és autor i coautor de publicacions científiques relacionades amb l’educació nutricional. Va ser cap de Salut i Seguretat Alimentària a Puleva Food, director de l’Àrea de Sanitat i Alimentació a la Unió de Consumidors d’Espanya, coordinador tècnic de la revista “Ciudadano”, director de Salut i Nutrició de Coca-Cola Iberia, tècnic d’anàlisi del Institut del Fred del Consell Superior d’Investigacions Científiques i col·laborador de la Càtedra de Fisiologia Vegetal de la Facultat de Ciències Biològiques de la Universitat Complutense de Madrid.

Llegiu l’article