La Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) va renovar el passat 19 de desembre, dins del marc d’un procés de renovació dels seus òrgans de govern, la Presidència i Secretaria de les seves cinc seccions. A proposta de la nova vicepresidenta de la Reial Acadèmia, Maria Àngels Calvo, es va procedir a la seva reestructuració en el marc de la Junta de Govern, tal com contemplen els Estatuts. El mandat reglamentari atorga també a la vicepresidenta el control i la coordinació de les cinc seccions. Aquesta renovació va atendre la decidida aposta de la RAED per incorporar a les seves acadèmiques en els llocs de responsabilitat i representació. L’actual estructura és la següent:

SECCIÓ DE CIÈNCIES SOCIALS

President: José Luis Salido Banús

Secretària: Montserrat Guillén Estany

SECCIÓ DE CIÈNCIES DE LA SALUT

President: Ferran Guedea Edo

Secretari: Josep Maria Ustrell Torrent

SECCIÓ DE CIÈNCIES HUMANES

President: Salvador de Brocà Tella

Secretària: Mariàngela Vilallonga Vives

SECCIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS

President: David Jou Mirabent

Secretària: Pilar Bayer Isant

SECCIÓ DE CIÈNCIES TECNOLÒGIQUES

President: Jaume Armengou Orús

Secretari: Francisco Javier Llovera Sáez