Acadèmic Supernumerari

Ciències de la Salut: Dr. en Medicina i Cirurgia

Data d’ingrés: 29/12/2016

Discurs d’ingrés: Calidad de vida de los pacientes afectos de cáncer de próstata según el tratamiento realizado

Discurs de resposta: Dr. Albert Biete Solà

Ferran Guedea, MD, Ph

1. Professió
• Director d’Oncologia Radioteràpica de l’Institut Català d’Oncologia (ICO). Departament dedicat a la Radioteràpia avançada i a la recerca clínica i translacional en L’ICO que és centre de referència per a la Oncologia a Catalunya.
• Catedràtic de la Universitat de Barcelona.
2. Càrrecs directius
• Vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalano-Balear d’Oncologia durant 2 anys (1998 – 2000).
• Secretari del Grup Oncològic Català Occità (GOCO) durant 2 anys (1995 – 1996).
• Vicepresident del GOCO durant 2 anys (1997 – 1998).
• President del GOCO durante 2 anys (1999 – 2000).
• Membre de la Junta Directiva del Círculo de Radioterapeutas Iberolatinoamericanos (CRILA), des del 2001 fins al 2007.
• Membre de la Junta Directiva de la European SocieTy for Radiotherapy and Oncology (ESTRO) des del 2000 fins al 2005.
• Secretari General del Groupe Européen de Curiethérapie (GEC) and the European SocieTy for Radiotherapy and Oncology (GEC-ESTRO) desde maig del 2003 fins al 2006.
• Soci fundador de la Asociación Ibero Latinoamericana de Terapia Radiante Oncológica (ALATRO), any 2005.
• Responsable de les relacions de la ESTRO i ALATRO des de març del 2005 fins al 2012.
• President de la Societat Catalano-Balear d’Oncologia, des de setembre del 2006 fins a setembre de 2008.
• President electe de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), des de octubre de l’any 2007 fins a octubre de 2009.
• President de la SEOR, des de octubre del 2009 fins a octubre del 2011.
• President Assessor de la SEOR, des d’octubre del 2011 fins al mes de desembre de 2013.
• Vicepresident del Comitè Tècnic de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) des de febrer del 2016.
• Acadèmic numerari de la Real Acadèmia Europea de Doctors (RAED) des de desembre de 2016.

3. Formació
• Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona.
• Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona.
• Residència al Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en Barcelona.
• Estàncies en:
Shands Teaching Hospital (Gainesville, Florida, USA; prof. Million).
Centre de lutte contre le Cancer G. F. Leclerc (Dijon, França, prof. Horiot).
University of Kyoto (Japó, prof. Abe).
Academish Medish Centrum (Amsterdam, Països Baixos, prof. Gonzalez).

4. Participació en societats científiques
• ESTRO (European Society of Therapeutic Radiology and Oncology).
• Asociación Española de Oncología y Radioterapia (AERO).
• American Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ASTRO).
• American Brachytherapy Society (ABS).
• European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO).
• Sociedad Catalano-Balear d’Oncologia.
• Grupo Oncológico Catalán Occitano (GOCO).
• Grupo Latinoamericano de Braquiterapia y de Radioterapia (GLAC-RO).
• Grupo de investigación en Oncología Radioterápica (GICOR).
• Circulo Iberoamericano de Radioterapia (CRILA).
• Asociación Latinoamericana de Tratamiento radiante Oncológico (ALATRO).
• Asociación de Profesores Universitarios de Radiología y Medicina Física (APURF).
• Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM).
5. Activitats de Formació
• Expert contractat per la PAHO (Pan American Health Organization).
• Expert contractat per la OIEA (Organización Internacional de Energía Atómica).
• Professor de la Escuela Española de Oncología Radioterápica (EEOR).
6. Activitats científiques i d’Investigació
• Càncer de mama i de pròstata, braquiteràpia i noves tecnologies.
• Participació en més de 350 reunions científiques, simposiums i congressos.
• Relacions amb Sudamèrica i Amèrica Central en el camp de la Oncologia.
• Autor o coautor de més de 148 articles científics, 19 capítols de llibre o monografies i 2 llibres, amb un factor d’impacte total de 356,413.
• Membre del Comitè editorial i revisor de vàries revistes nacionals i internacionals en el camp de la Oncologia Radioteràpica i la Braquiteràpia.

CV Extens

Vídeo Resum

Vídeo Complet