Dr. Francisco López Muñoz

Francisco López Muñoz, professor de Farmacologia i vicerector de Recerca, Ciència i Doctorat de la Universitat Camilo José Cela, membre fundador del Comitè d’Observació de l’Observatori de Drets Humans d’Espanya, acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina del País Basc i de l’Acadèmia de les Ciències i les Arts Militars i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va participar durant els passats 13 i 14 de juny a la Càtedra de l’Espanyol i la Hispanitat de les Universitats de la Comunitat de Madrid, organitzada per les universitats madrilenyes i la Fundació Madrimasd (Madrid+d). L’acadèmic va presentar la ponència “El sentimiento patriótico de Santiago Ramón y Cajal”, que complementa els seus estudis sobre el premi Nobel espanyol.

López Muñoz va incidir en la campanya militar ultramarina durant la guerra de Cuba que va portar Ramón y Cajal a entendre el sentir dels diferents pobles d’Espanya i a compartir els seus anhels, com reflecteix a la seva obra autobiogràfica “Recuerdos de mi vida”. L’acadèmic va afirmar que aquest fort sentiment patriòtic va influir a l’obra cultural, política i científica del Nobel. “Com un regeneracionista més, Ramón y Cajal va intentar buscar un remei a la decadència d’Espanya després de la crisi del 98. Tot i la seva breu estada a Cuba com a metge militar, tot just 14 mesos, aquesta experiència vital no l’abandonaria mai i marcaria de manera substancial el seu pensament polític i social, així com la forma d’entendre Espanya durant el primer terç del segle XX”, va explicar el ponent.

López Muñoz va citar algunes de les frases de l’autobiografia del científic que deixen a les clares aquest sentiment, en particular la que conclou l’obra: “Hem caigut davant els Estats Units per ignorants i per febles. Érem tan ignorants que fins i tot miràvem la seva ciència i la seva força. Cal, doncs, regenerar-se per la feina i per l’estudi, perquè avui només són tolerades les nacions febles a condició que s’hi rendeixi culte a la ciència”. En altres paràgrafs, el Nobel assenyalava la necessitat de mostrar una actitud proactiva davant de la tragèdia: “Només de cors ingrats i esperits innobles és abandonar la pàtria en dies de dol i amargor. I la pàtria és tant el terrer com la història; tant el present com el futur”.

Santiago Ramón y CajalExpert en la figura del Nobel espanyol, l’acadèmic va ser el comissari de l’exposició “Ramón y Cajal, ciencia y arte”, organitzada per la Universitat Camilo José Cela l’any passat a la seva Escola de Postgrau. Així mateix, va abordar la poc coneguda relació del premi Nobel espanyol amb la psicoteràpia hipnòtica i suggestiva a finals del segle XIX a l’article “Cajal y la hipnosis: una visión desconocida del científico universal”, publicat a l’edició espanyola del portal acadèmic The Conversation. López Muñoz també havia estudiat i escrit sobre Ramón y Cajal en la seva condició de metge militar i la influència que aquesta etapa va tenir en la seva carrera científica a l’article “La experiencia militar de Santiago Ramón y Cajal: oficial de sanidad militar”, publicat al número 41 del “Boletín Informativo de Sanidad Militar”, corresponent a l’any 2021.

La Càtedra de l’Espanyol i la Hispanitat de les Universitats de la Comunitat de Madrid té com a objectius fundacionals difondre i divulgar la cultura de l’espanyol com a disciplina de ciència, el seu impacte social i econòmic i la seva generació de comunitats, pobles i regions, per ser el punt de referència per a la divulgació de l’impacte social i econòmic de l’espanyol i la cultura; estudiar i investigar sobre la història d’Espanya i desmentir la llegenda negra per tal de ser considerada el centre internacional de coneixement i difusió de la història d’Espanya; posar en valor la rellevància de l’espanyol, el llegat i la riquesa potenciant la investigació científica i el desenvolupament de coneixement en l’àmbit de la llengua i la literatura espanyoles, i promoure l’ensenyament de l’espanyol i la cultura espanyola, atraient més estudiants d’espanyol a la Comunitat de Madrid.