Francisco González de Posada, catedràtic de Fonaments Físics de la Universitat Politècnica de Madrid i acadèmic d’honor de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va ingressar el 23 de juny passat com a acadèmic d’honor de la Reial Acadèmia Nacional de Farmàcia amb el discurs “Momentos históricos relevantes del sistema Farmacia-Química-Academia” durant un solemne acte que es va celebrar a la seu acadèmica i es va poder seguir per streaming. Li va respondre en nom de la Reial Corporació l’acadèmic numerari Antonio Luis Doadrio Villarejo.

González de Posada va ser elegit acadèmic d’honor el març passat a proposta de la Junta de Govern d’aquesta institució per unir-se a les personalitats que han estat mereixedors d’aquest honor com ara Manuel Losada Villasante (1999), Joan Massagué Solé (2005), José Elguero Bertolini (2009), el també membre honorari de la RAED i Premi Nobel de Medicina Erwin Neher (2009), Mariano Barbacid (2011), Juan José Badimón (2016), Michael C. Nussenzweig (2016), Juan Carlos Izpisúa Belmonte (2016) ) i Pedro Guillén García (2017).

En el discurs, el nou acadèmic honorari de la Reial Acadèmia Nacional de Farmàcia va glossar les relacions entre Química i Farmàcia a través de quatre moments històrics. En primer lloc, va abordar les albors de les institucions acadèmiques sanitàries al segle XVIII, en particular de la gènesi de l’Acadèmia Mèdica Matritense i del Col·legi de Farmacèutics de Madrid, on la Química teòrica gaudeix d’un rol protagonista. El segon moment va quedar dedicat als treballs de Jorge Juan y Santacilia (1713-1773) i institucions com la Casa de la Geografia o el Reial Laboratori Químic.

El tercer moment fa referència als estudis de la Universitat Compostel·lana, amb figures com les d’Antonio Casares Rodríguez (1812-1888), Laureano Calderón de Arana (1847-1894), José Rodríguez Carracido (1856-1928), José Rodríguez Mourelo (1857 -1932) o José Casares Gil (1866-1961). I el quart a la Química dels inicis del segle xx, amb un especial record a l’escola de Blas Cabrera i Felipe (1878-1945), amb el punt culminant de la celebració, el 1934, del IX Congrés Internacional de Química, organitzat per Enrique Moles Ormella (1883-1953) amb la col·laboració d’Obdulio Fernández Rodríguez (1883-1982).

González de Posada és enginyer i doctor de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Madrid, llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Pontifícia de Salamanca i llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat Complutense de Madrid. Posseïdor de vuit doctorats, ha impulsat i dirigit nombrosos projectes i estudis de diverses branques del saber i és membre de diverses acadèmies científiques.