Antonio Durán-Sindreu Buxadé, reconegut fiscalista i director del Màster en Fiscalitat de la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra, proposa una reforma integral del sistema fiscal espanyol sota el criteri del cofinançament dels serveis públics en funció del nivell de renda que permeti una reducció de tipus en l’IRPF. Durán-Sindreu apunta les bases d’aquest nou model en el seu discurs d’ingrés a la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) com a acadèmic de número, “Reflexions i alternatives entorn a un model fiscal esgotat”, que va llegir ahir a Barcelona.

Per al nou acadèmic, “el nostre sistema tributari no respon a més a cap projecte social coherent. L’Estat del Benestar ha fracassat. I ho ha fet per la seva incapacitat en transmetre que col·lectivament podem aconseguir serveis de millor qualitat que individualment”. Davant d’aquesta percepció generalitzada s’imposa una reforma des de la base. “Hi ha una via que ens permetria mantenir la finalitat redistributiva de l’Estat social i, per tant, un sistema tributari que freni l’avanç de la fiscalitat indirecta i solucioni una part important dels dèficits redistributius. Aquesta via intermèdia consisteix a reformar el sistema de finançament de la despesa pública”.

Per Durán-Sindreu, en els preus públics rau una concepció més justa de l’Estat social: “L’IRPF, en la seva concepció tradicional però amb tipus més baixos, finançaria l’estructura bàsica de l’Estat. Per la seva banda, els preus públics en funció del nivell de renda finançarien la seva estructura social o assistencial en funció de la renda consignada en l’IRPF”.