Una visió interdisciplinària, la internacionalització del coneixement i el càlcul, base per a abordar qualsevol tipus de sistema complex. Aquestes són les claus del futur de la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació (R+D+i), un concepte essencial a l’empresa actual, per a Eugenio Oñate, president de la Secció de Ciències Tecnològiques de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) i fundador del prestigiós centre CIMNE, que dóna feina a 230 científics en els seus centres d’Espanya, Estats Units, Iberoamèrica i Àsia.

Doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, Oñate repassa en una entrevista que publica el número 8 de Tribuna Plural, la revista de la RAED, la seva especialització en mètodes numèrics i el naixement del CIMNE fa ja gairebé 30 anys fruit d’un consorci entre la Universitat Politècnica de Catalunya i la Generalitat catalana. “El seu èxit ha estat saber compatibilitzar de manera harmoniosa la investigació sobre nous mètodes numèrics per resoldre problemes d’interès pràctic en nombrosos camps de l’enginyeria, amb la transferencia al sector industrial de productes basats en el programari desenvolupat pel propi centre”, explica l’acadèmic.

Oñate destaca el valor fonamental de la R+D+i per a qualsevol empresa que vulgui competir amb èxit desenvolupant, utilitzant o comercialitzant productes i processos innovadors amb una projecció global.