IMG_4278

Antonio Pulido, president de Cajasol i membre del Consell d’Administració de CaixaBank, reclama una gran reforma legislativa a la mida de les pimes que estan sostenint l’economia espanyola per fomentar i enfortir el seu desenvolupament. Només així, argumenta Pulido, la societat espanyola podrà canviar de mentalitat i no associar la iniciativa empresarial al risc, sinó al control del risc. El directiu posa les bases de la seva proposta en una completa anàlisi sobre aquest tipus de societats, “La figura de l’emprenedor i el concepte d’emprenedoria”, el seu discurs d’ingrés com a acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) que va llegir ahir a Barcelona en presència de dos centenars de persones. Li va respondre, en nom de la corporació, l’acadèmic José Daniel Barquero.

IMG_4295

“Parlar d’un nou model productiu per al segle XXI passa per respectar les decisions individuals o col·lectives d’emprenedoria, que se sotmetran al propi mercat. Hem de permetre que s’ajustin al model de societat que estem creant i al qual estem donant signes sobrats d’inadaptació amb fórmules d’actuació i de regulació pròpies del segle XX. I, en segon lloc, cal aconseguir una regulació al detall, recollint les diferències que hi ha en el propi teixit productiu i empresarial i de totes aquelles circumstàncies que fan necessària acomodar el sistema legislatiu a les peculiaritats de les nostres empreses i emprenedors”, reflexiona en el seu discurs el nou acadèmic.

Pulido demana també a l’Administració que fomenti la creació de societats d’economia social pel seu èxit en la lluita contra la desocupació. “Aquestes societats presenten un percentatge de cessaments inferior que el de creació, marcant un major èxit que en els casos de societats de capital. Això hauria de marcar prioritats polítiques sobre el tipus d’empreses a donar suport”.

IMG_4376

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials y doctor en Economia per la Universitat de Sevilla, el nou acadèmic ha estat professor de la Universitat de Sevilla i de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla. És president del Consell Andalús de Col·legis d’Economistes, president de l’Associació Andalusa de Fundacions i president de l’Associació Internacional de Crèdit Prendari i Social. També ha presidit l’Organització d’Economistes de l’Educació. El 2006 va ser elegit president de la Caixa d’Estalvis El Monte i des de maig del 2007 presideix Cajasol i la Fundació Cajasol. És membre del Consell d’Administració de CaixaBank des del 2012.