La Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) ha convocat el proper 15 de setembre la celebració d’eleccions a una nova Junta de Govern quatre anys després de l’elecció de l’actual, presidida per l’acadèmic de número Alfredo Rocafort. La convocatòria s’avança gairebé un any a l’expiració del mandat amb l’objectiu exprés de la Presidència de poder donar un nou gir a la institució en la seva activitat i desenvolupament ja a partir del curs acadèmic 2017-2018.

“Aquest avanç no vol dir ni molt menys que jo no vulgui liderar aquest nou projecte, juntament amb una Junta de Govern renovada, tot el contrari -explica Rocafort-. Però les institucions han de ser capaces de renovar-se parcialment o totalment. És per això que totes aquelles altres sensibilitats de l’Acadèmia tinguin l’opció també de liderar altres projectes diferents. Per tant, les eleccions permeten a tots els acadèmics que ho desitgin poder presentar la seva candidatura, amb els seus projectes, a la Junta General “.

Convocatòria de la Junta General

Normes electorals