Salvatore Tomaselli, doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials i  Direcció d’Empresa i reconegut expert en empresa familiar, ingressarà com acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) durant una cerimònia que tindrà lloc a Barcelona el proper dimarts , 17 de gener. Tomaselli serà el tercer acadèmic numerari no espanyol que acollirà la RAED.

El recipiendari llegirà el discurs d’ingrés Relazioni conflittuali nelle aziende familiaritzar: determinanti, tipologie, evoluzione, esiti”. Li respondrà en nom de la RAED l’acadèmic de número Miguel Ángel Gallo.

Descarregueu invitació