Fer del Senat un òrgan consultiu i de control obert a la participació de destacats membres de la comunitat científica i la societat civil fins ara aliens a l’Acadèmia. Aquesta serà una de les propostes que la Junta de Govern de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) proposarà a la Junta General Extraordinària del proper 17 de gener amb l’objecte de potenciar l’activitat acadèmica i fer-la més accessible a la societat, seguint el seu mandat principal.

La reforma de la composició del Senat, que seguirà sent un òrgan consultiu de la Junta de Govern no vinculant, permetrà que puguin formar part d’ell persones interessades en difondre i potenciar l’activitat cientítica de la RAED.

D’altra banda, la Reial Acadèmia també pretén obrir les portes a doctors europeus o vinculats al Vell Continent que no siguin ciutadans de la Unió Europea. Segons la reforma parcial proposta dels Estatuts, la RAED podrà acollir al seu si “els ciutadans de qualsevol país europeu que estiguin en possessió del títol de doctor expedit per una universitat de reconegut prestigi, a criteri de la RAED i que estiguin disposats a contribuir desinteressadament al progrés de la humanitat, l’avanç del pensament de la raó i la qualitat de la ciència, de la filosofia, de la tècnica o l’art”.