La Junta de Govern de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) proposarà davant la Junta General Extraordinària convocada per al proper 17 de gener la creació del Consell Científic Internacional, un nou organisme assessor que agruparia acadèmics numeraris, emèrits, corresponents i d’honor per aprofundir en l’aposta per la internacionalització de l’Acadèmia. Entre els seus integrants destacarien els premis Nobel que ja acull i acollirà en un futur la RAED.

Segons la reforma estatutària proposta, el Consell Científic Internacional marcaria l’activitat exterior de la Reial Acadèmia “d’acord a les tendències internacionals en les diferents branques del saber científic, de l’art i de les tècniques”. El nou organisme es reuniria com a mínim un cop cada dos a convocatòria del president de la Junta de Govern. Els seus membres seran designats per la mateixa Junta de Govern.