Jordi Martí, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) i tresorer de la Junta de Govern, ha estat nomenat traductor al català de l’examen d’accés al Registre d’Experts Comptables convocat aquest 14 d’gener per tot Espanya. La RAED té entre els seus mandats vetllar per la difusió, desenvolupament i cohesió de totes les cultures i llengües de la Unió Europea.