Dr. Rafael Urrialde

Dr. Rafael Urrialde

Rafael Urrialde, professor del Departament de Genètica, Fisiologia i Microbiologia de la Universitat Complutense de Madrid i del Departament de Ciències Farmacèutiques i de la Salut de la Universitat CEU-San Pablo, president de la Comissió Científica de la Societat Espanyola de Medicina de l’Esport, secretari de la Fundació Espanyola de Nutrició i acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha publicat a la revista científica “Nutrición hospitalaria” l’article “Compuestos bioactivos de origen vegetal: desarrollo de nuevos alimentos”, que firma amb les investigadores Ana Gómez Cifuentes, Beatriz Pintos, María Aránzazu Gómez-Garay i Blanca Cifuentes.

El treball aborda la importància que estan cobrant els compostos bioactius, substàncies amb efecte fisiològic, a les dietes de les poblacions que consumeixen un alt contingut d’aliments vegetals, concloent que aquests compostos tenen cada cop més evidència científica per estar recomanats, directament o bé mitjançant els aliments i de les begudes que els contenen, a les guies alimentàries i haurien de considerar-se com altres nutrients i incorporar-se a la informació nutricional, tot i que no tinguin aportació calòrica.

L’estudi recull les darreres dades científiques sobre aquests compostos bioactius d’origen vegetal i recopila la legislació que regula la informació nutricional d’aquests aliments i de les begudes, així com de les propietats saludables i de prevenció de risc de malalties i de l’aprovació de nous aliments. “Hi ha evidència científica sobre l’efecte dels compostos bioactius, cosa que ha suposat la seva incorporació a índexs de qualitat de la dieta (com la brúixola alimentària), així com l’aprovació de 26 declaracions de propietats saludables i dues de prevenció de risc de malaltia a la Unió Europea. També s’han aprovat diversos ingredients o aliments catalogats com a nous aliments dins de la legislació alimentària comunitària”, assenyalen els autors.

L’article adverteix que aquests enriquidors compostos no estan inclosos en la informació nutricional dels productes alimentaris perquè no estan catalogats com a nutrients perquè no està demostrat encara l’efecte fisiològic i no aportar calories. Una cosa, d’altra banda, similar al que passa amb les vitamines i els minerals. Amb la legislació actual només poden aparèixer identificats si estan inclosos com a ingredients o components dels aliments i de les begudes. I assenyala que als productes alimentaris caldria indicar-ne la quantitat i el patró de consum per obtenir l’efecte fisiològic beneficiós declarat.

Llegiu l’article