Dr. Albert Estrada

Dr. Albert Estrada

Albert Estrada, conservador en cap del Gabinet Numismàtic de Catalunya, membre de la Junta Directiva de la Societat Iberoamericana d’Estudis Numismàtics i acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), lidera la tercera edició del curs “El metall de la moneda: fabricació, caracterització d’aliatges i conservació-restauració”, una activitat de marcat caràcter divulgatiu que es portarà a terme de forma gratuïta els propers 22 i 29 de setembre i 6 d’octubre a la seu del Gabinet Numismàtic, a Barcelona.

El metall constitueix la base material de la moneda i, per això, el coneixement és fonamental. El curs ofereix una aproximació integral al contingut metàl·lic de la moneda des dels condicionants de fabricació fins a la preservació física. A la primera sessió es recorrerà la diversitat de procedències del metall i es presentaran els aliatges més comuns i els processos de fabricació oficial a les cases de moneda, així com de falsificació en mans de falsaris.

A la segona sessió s’oferirà l’oportunitat de conèixer de manera pràctica l’instrumental i el funcionament del sistema d’anàlisi química no destructiva d’aliatges metàl·lics amb tècniques de raigs X i la informació que aporta. No només per poder determinar l’autenticitat o la falsedat de les peces sinó, sobretot, per conèixer amb precisió la composició metal·logràfica i poder analitzar amb l’estadística sèries àmplies d’emissions monetàries.

Finalment, a la darrera sessió, es prestarà atenció a l’estudi i la cura del metall encunyat per tal de preservar-lo. D’una banda, per la mateixa conservació de les peces en les millors condicions d’acord amb els criteris i els protocols de la conservació preventiva. De l’altra, per fer front a les diverses patologies associades als metalls sorgits de contextos arqueològics o ubicats en espais no apropiats i que requereixen intervencions curatives en el procés de restauració.

Les sessions aniran a càrrec dels especialistes Ignasi Queralt, del Departament de Geociències de l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua del Consell Superior d’Investigacions Científiques; Gonzalo Oteo i Jaume Pascual, de la firma Fischer Instruments; Benoît de Tapol, cap de Restauració i Conservació Preventiva del Museu Nacional d’Art de Catalunya; Isabel Moreno, responsable de Conservació i Restauració del Museu d’Arqueologia de Catalunya, i el mateix Estrada.

Inscripcions